Arhiva Vatrogastvo i upravljanje požarima

GODINE
2011.
2012. 
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.


2017. godina


Broj 2/2017 


            IZDVAJAMO

 • Dorbić, B., Španjol, Ž.: Colutea arborescens (L.) - vrsta za opožarena područja i mediteranske pašnjake
 • Knežević, D.: Retardanti protiv požara raslinja
 • Klobas, V., Bognolo, D., Kršulja, M.: Protupožarna zaštita kod LNG terminala
 • Runjić, V.: Starost vatrogasnog voznog parka u Republici Hrvatskoj

Broj 1/2017 


            IZDVAJAMO

 • Omazić, B., Vučetić, V.: Analiza meteoroloških uvjeta tijekom šumskih požara na poluotoku Pelješcu u srpnju 2015.
 • Jagodin, N.: Informatizacija Hrvatske vatrogasne zajednice
 • Jevtić, R.: Simulacija širenja dima u dvostrukim (perforiranim) stropovima
 • Peruško, S., Belas, D.: Gašenje požara i postupci pri utvrđivanju uzroka požara na vozilima

2016. godina


Broj 2/2016 


            IZDVAJAMO

 • Španjol, Ž., Rosavec, R., Vučetić, M., Nodilo J., Gašparović I.: Prilog poznavanju prirodne obnove šuma u NP Mljet nakon požara
 • Šimić, Z.:Utjecaj društvenih mreža na psihologiju ponašanja vatrogasaca
 • Župančić, I.: Postupci normativnih ispitivanja i certificiranja centrifugalnih vatrogasnih pumpi s vakuum uređajima
 • Barčić D., Dubravac, T., Rosavec, R.: Utjecaj požara otvorenog prostora na šumarstvo sredozemnog područja krša

Broj 1/2016 


            IZDVAJAMO

 • Knežević, D.: Požari na spremnicima tekućih naftnih prerađevina
 • Šipuš, M.: Gašenje požara otvorenog prostora na području grada Siska
 • Silaj, J.: Obrana od poplava
 • Regent, A.: Ekonomija vatrogasnih pjenila, pjena i mobilnih sustava gašenja požara pjenom prema europskim normama
 • Jevtić, R.: Raspored požarnih detektora u posebnim slučajevima – primjer hodnika

2015. godina


Broj 2/2015 


            IZDVAJAMO

 • Čović, I., Rosavec, R., Barčić, D.: Sanacija izgorenih borovih sastojina na području šumarije Metković
 • Bakšić, N., Vučetić, M., Španjol, Ž.: Potencijalna opasnost od požara otvorenog prostora u Republici Hrvatskoj
 • Šipuš, M.: Gašenje požara na objektima s ugrađenim fotonaponskim sustavom
 • Hengl, B.: Vatrogasni čamci na unutarnjim vodama
 • Župančić, I.: Svojstva naprednih čelika visokih čvrstoća u proizvodnji osobnih motornih vozila

Broj 1/2015 


            IZDVAJAMO

 • Kuraži, D., Vučetić, V.: Vremenska analiza velikog šumskog požara na Strahinjčici u ožujku 2012.
 • Šipuš, M.: Gašenje požara dimnjaka
  pri gašenju požara požara
 • Bobinac, M.: Značaj šumsko-uzgojnih mjera u zaštiti šuma od požara u Deliblatskoj peščari (R. Srbija)
 • Roland, V., Marić, I., Milošević, R.: Primjena GIS tehnologije u vatrogastvu
  raslinja
 • Prpić, E.: Praktični aspekti automatske dojave požara u hotelima i sličnim objektima ugostiteljske namjene

2014. godina


Broj 2/2014 


            IZDVAJAMO

 • Piškor D. Moderna mobilna ICT rješenja i usluge u službi vatrogastva
 • Rosavec, R., Španjol, Ž., Barčić, D, Palčić, D.: Primjena zrakoplova
  pri gašenju požara požara
 • Vrdoljak, M., Vuković, D., Rašić, J.: O utjecaju promjenjivog stanja
  atmosfere iznad požarišta na performanse helikoptera
 • Mokorić, M., Kozarić, T., Kalin, L.: Analiza Hainesova indeksa
  na Jadranu s ciljem poboljšanja procjene opasnosti od požara
  raslinja
 • Bognolo, D., Kršulja, M., Zeoli, T.: Taktička primjena sustava za
  dobivanje komprimirane pjene

Broj 1/2014 


            IZDVAJAMO

 • Ljubičić, A., Petrinec, B., Varnai, V. M., Macan, J.: Pokazatelji zdravstvenog stanja vatrogasaca tijekom provođenja obuke u simulatoru plamenih udara
 • Tomašević, I., Vučetić, V.: Ocjena požarne sezone 2013. godine i usporedba s požarnom sezonom 2012. godine
 • Šipuš, M.: 3D metoda gašenja požara i utjecaj vatrogasne mlaznice na termodinamički efekt
 • Župančić, I.: Oblici energija kapljevine pumpnih postrojenja dinamičkih turbopumpi s radijalnim rotorima
 • Gorički, Z.: Analiza opasnosti i mjere zaštite pri spašavanju iz ruševina


2013. godina


Broj 2/2013 


            IZDVAJAMO

 • Šimić, Z.: Psihološka potpora vatrogasaca na strateškoj, taktičkoj i operativnoj razini vođenja i zapovijedanja
 • Rosavec, R., Šikić, Z., Barčić, D.: Potencijalno šumsko gorivo u eumediteranskom području
 • Starčević, M.: Razvoj sustava zaštite od nesreća i akcidenata s opasnim tvarima
 • Miklić, B.: Dinamika požara kod Selca 23. srpnja 2012. godine
 • Regent, A., Šadek, D.: Višenamjenska odjeća za spašavanje i gašenje požara-stvarnost ili utopija?


Broj 1/2013 


            IZDVAJAMO

 • Vuković, D., Vrdoljak, M., Rašić, J.: O taktici gašenja i analizi stabilnosti helikoptera opremljenog vodenim topom
 • Kovačić, Z.: Primjena robotskih sustava u modernom vatrogastvu
 • Ličina, M.: Organizacija zaštite od požara na otoku Rabu
 • Regent, A.: Inherentna i tretirana vatrootpornost odjeće
 • Bognolo, D., Ferhatović, M.: Modeli evidencija u funkciji smanjenja ozljeda vatrogasaca


2012. godina


Broj 2/2012 


            IZDVAJAMO

 • Ožura, M., Vargovic, L.: Prirodna obnova sastojina obicne bukve
  i hrasta cera nakon požara u gospodarskoj jedinici „Perjasicka
  kosa“
 • Župancic, I.: Specijalno robotizirano višenamjensko vozilo DOK-ING
  MVF-5
 • Szabo, N., Rožic, R.: Osvrt na požarnu sezonu i ostvarene zadace u 2012. godini
 • Kozaric, T., Mokoric, M.: Kvarnerski požar 23. i 24. srpnja 2012. godine - vremenska analiza

Broj 1/2012 


            IZDVAJAMO

 • Pavlic, M.: Stres kod profesionalnih vatrogasaca - istraživanje
  na djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba
 • Mi a, B., Vucetic, V..: Vremenska analiza za vrijeme velikog
  šumskog požara na otoku Bracu od 14. do 17. srpnja 2011.
 • Šimic, Z: Psihološki stres kod vatrogasaca
 • Rosavec., R., Španjol, Ž., Bakšic, N..: Šumski požari kao ekološki
  i krajobrazni cimbenik u podrucju Dalmatinske zagore


2011. godina

Broj 1/2011


            IZDVAJAMO

 • B. Banjan: Tjelesna priprema vatrogasaca
 • I. Župančić Konstrukcija i dizajn kontejnerskog vozila
 • M. Miloslavić Vatrogasna operativa i zaštićene prirodne vrijednosti
 • M. Vučetić, V. Vučetić Analiza opasnosti od požara za vrijeme kornatskog požara