19.03.2019

Vatrogasno operativno središte - intervencije u ožujku

U jučerašnjem izvješću VOS-a zabilježeno je više požara otvorenih prostora. Pozivamo građane na pojačan oprez kod spaljivanja biljnog otpada.


19. ožujka

Šibensko-kninska županija
Dana 17. ožujka u 13:21 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pađena predio Krug (kod vojarne). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i stara već prijašnjih godina nagorena debla borove šume. U gašenju požara sudjelovali su JVP Knin, DVD-a Knin, DVD Ervenik i DVD Sveti Juraj Kistanje 10/4.
Požar je ugašen 18. ožujka u 13:08, a nakon pregleda požarišta procijenjena opožarena površina je 11 ha.


Međimurska županija
Dana 18. ožujka u 10:03 sati ŽVOC Čakovec zaprimio je dojavu o požaru krovišta nedaleko Preloga, u Donjem Vidovcu, na adresi Rade Končara br.21, na kući prizemnici koja se obnavlja. Do dolaska vatrogasaca došlo je i do eksplozije (pretpostavka je da je eksplodirala plinska boca prilikom radova, ali za sada nije potvrđeno). Prilikom eksplozije poginula je jedna muška osoba koja je radila na obnovi kuće. U gašenju požara sudjelovali su JVP Čakovec, DVD Sveta Marija, DVD Donji Vidovec i DVD Donja Dubrava 23/6.
Požar je lokaliziran u 10.50, a ugašen u 11:44.

Vukovarsko-srijemska županija

Dana 18. ožujka u 11:50 sati JVP Vinkovci zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Vođinaca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Vinkovci 2/1.
Požar je ugašen u 16:20.


Osječko-baranjska županija
Dana 18. ožujka u 11:11 sati JPVP Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Osijeka, Vinogradska 88. Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovala je JPVP Osijek i DVD Osijek Donji grad 13/5.
Požar je ugašen u 16:42 sati.

18. ožujka

Međimurska županija

U 10:03 sati JVP Čakovec primio je dojavu o požaru krovišta u Donjem Vidovcu na adresi Rade Končara br.9. Do dolaska vatrogasaca došlo je do eksplozije uslijed čega je srušena sjeverna strana zid kuće (za sada uzrok eksplozije nije utvrđen ) i tom prilikom je poginula jedna muška osoba. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Na intervenciji su sudjelovali JVP Čakovec i DVD Sveta Marija, Donji Vidovec i Donja Dubrava. U 10:30 sati požarište je napustio JVP Čakovec, a DVD-i Sveta Marija, Donji Vidovec i Donja Dubrava su ostali na dežurstvu i raščišćavanju požarišta.

Varaždinska županija
Dana 17. ožujka u 19:28 sati DVD Ivanec zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Kaniža (Ivanec) kod rijeke Bednje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Ivanec.
Požar je ugašen u 20:52 sati.


Krapinsko-zagorska županija
Dana 17. ožujka u 16:22 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Domahovo - Veliko Trgovišće. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je osam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Veliko Trgovišće.
Požar je ugašen u 18:45 sati.


Grad Zagreb
Dana 17. ožujka u 21:11 sati JVP Zagreb zaprimilo je dojavu o požaru stana na adresi Trnje, Župančića Otona 4A. Požarom je bio zahvaćen papir u hodniku stana, te je radi udisanja dima ozlijeđena jedna osoba, koja je zbrinuta od strane HMP. U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Zagreb.
Intervencija je završila u 21:58 sati.


Osječko-baranjska županija
Dana 17. ožujka u 11:18 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Donji Miholjac – Potpanj (Stari ribnjak). Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje na površini od 50 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD Donji Miholjac.
Požar je ugašen u 16:20 sati.


Dana 17. ožujka u 12:44 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Našica predio Makloševac. Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje i šuma na površini od 22 ha. U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Našice i DVD Našice.
Požar je ugašen u 14:55 sati.


Dana 17. ožujka u 11:34 sati DVD Bilje zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na adresi Kopačevo, Perešfeld 2. Požarom na minski sumnjivom području bilo je zahvaćeno nisko raslinje i šuma na površini od oko 250 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 46 vatrogasaca sa 11 vatrogasnih vozila iz DVD-a Bilje, Kopačevo, Osijek Donji Grad, Osijek Gornji Grad i Retfala Osijek, te tri djelatnika Hrvatskih šuma.
Intervencija je završila u 18:51 sati.


Dana 17. ožujka u 16:11 sati DVD Bilje zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod groblja i ribnjaka na području Vardarca. Požarom je bilo zahvaćeno nisko raslinje na površini od oko 100 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 45 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz DVD-a Vardarac, Bilje, Kopačevo, Osijek Donji Grad, Osijek Gornji Grad i Retfala Osijek.
Intervencija je završila u 20:26 sati.


Dana 17. ožujka u 17:31 sati JVP Našice zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Našica predio Rozmajerovac. Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje i šuma na površini od 24 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz JVP Našice i DVD Našice.
Požar je ugašen u 19:45 sati.


Dana 17. ožujka u 17:40 sati DVD Levanjska Varoš zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Đakova predio Musić. Požarom je bila zahvaćeno nisko raslinje i šuma na površini od oko 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 17 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Levanjska Varoš i pet civilnih osoba.
Požar je ugašen u 22:25 sati.


Šibensko-kninska županija
Dana 17. ožujka u 13:21 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Pađana predio Krug (kod vojarne). Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i stara već prijašnjih godina nagorena debla borove šume na površini od 50 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz JVP Knin, te DVD-a Knin, Ervenik i Sveti Juraj Kistanje.
Požar je pod nadzorom, ne širi se i aktivan je unutar izgorjelog područja, a tijekom noći se nadgledao od strane DVD Ervenik. Potpuna sanacija će se nastaviti tijekom jutra.


Splitsko-dalmatinska županija
Dana 17. ožujka u 17:40 sati JVP Split zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Ercegovci-Dicmo. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno četiri vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Sv. Jakov-Dicmo i Dugopolje.
Požar je ugašen u 20:15 sati.

17. ožujka

Primorsko goranska županija
Dana 17. ožujka u 00:15 sati DVD “San Marino“ Novi Vinodolski zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Vrataruše kod Senja (područje ličko-senjske županije). Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Senj i DVD “San Marino“ Novi Vinodolski. Požar je ugašen u 05:15 sati.

Ličko-senjska županija
Dana 16. ožujka u 14:54 sati JVP Senj zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Melnica kod Senja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Senj. Požar je ugašen u 18:15 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 16. ožujka u 15:31 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području NP Krka u naselju Rupe kod Skradina. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 19 vatrogasaca sa 8 vatrogasnih vozila iz DIP Šibenik, JVP Šibenik, te DVD-a Skradin, Dubravice, Šibenik i Kistanje. Požar je ugašen u 17:27 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 16. ožujka u 14:15 sati DVD Dugopolje zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Prosika kod Dugopolja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Dugopolje i Trilj. Požar je ugašen u 19:30 sati.

16. ožujka

Grad Zagreb
Dana 15. ožujka u 11:30 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Soblincu kod Sesveta. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Sesvete i Šašinovec.
Požar je ugašen u 12:36 sati.

Zagrebačka županija
Dana 15. ožujka u 10:07 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Srebrnjaku kod Svete Nedelje. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, vinograd i polje lavande na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a: Sveta Nedelja, Kerestinec i Rakitje.
Požar je ugašen, a intervencija je završena u 11:21 sati.

Međimurska županija
Dana 15. ožujka u 13:34 sati JVP Čakovec zaprimio je dojavu o požaru na farmi pilića u Šenkovcu kod Čakovca. Požarom je bio zahvaćen objekt (pripremljen za uzgoj pilića) i slama unutar istog na površini od 850 m2. U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP-a Čakovec.
Požar je ugašen u 15:53 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 15. ožujka u 19:35 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Jošavici kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinje.
Požar je ugašen u 21:30 sati.

Osječko-baranjska županija
Dana 15. ožujka u 20:25 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu Vuka kod Osijeka. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 16 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a: Vuka, Beketinci i Čepin.
Požar je ugašen, a intervencija je završila u 22:20 sati.

Dana 15. ožujka u 20:18 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru objekta u Habjanovcima kod Osijeka. Požarom je bio zahvaćen štagalj površine 135 m2. U gašenju požara sudjelovao je ukupno 31 vatrogasac sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a: Habjanovci i Bizovac.
Požar je ugašen u 22:11 sati.

Karlovačka županija
Dana 15. ožujka u popodnevnim satima u mjestu Popović Brdo kod Karlovca, prilikom spaljivanja korova, smrtno je stradala jedna muška osoba (1954. godište). Vatrogasci nisu sudjelovali u intervenciji gašenja požara jer istoga nije ni bilo nakon pronalaska stradale osobe.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Dana 15. ožujka u 13:15 sati JVP Bjelovar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Šandrovcu kod Bjelovara. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, bagremova šuma i trstika na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 22 vatrogasca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a: Šandrovac, Velika Pisanica, Ravenš i Pupelica.
Požar je ugašen u 16:00 sati.

15. ožujka

Međimurska županija
Dana 14. ožujka u 04:20 sati JVP Čakovec, zaprimio je dojavu o požaru na farmi pilića – PIPO u Čakovcu, Preloška 171. U objektu, površine 2400m2, nisu se nalazili pilići, ali je sve bilo pripremljeno za uzgoj te je požar zahvatio slamu. U gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP Čakovec i DVD-a Čakovec.
Požar je lokaliziran u 6:10, a ugašen u 17:22 sati.

14. ožujka

Osječko-baranjska županija
Dana 13. ožujka u 15:30 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Antunovca, Kralja Zvonimira 112. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Antunovac.
Požar je ugašen u 17:22 sati.

Zadarska županija
Dana 13. ožujka u 8:59 sati JVP Zadar zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Poljica - Vrsi. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i niska hrastova šuma na površini od 225 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Zadar i DVIP Zadar.
Požar je ugašen u 18:40 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 13. ožujka u 15:31 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području NP Krka, Općina Promina, Puljane - Brljan. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i smrika na površini od 75 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz DVIP Šibenik, JVP Drniš, te DVD-a Promina, Sveti Juraj Kistanje i Ervenik.
Požar je lokaliziran u 18:30 sati, a ugašen u 19:10 sati.

13. ožujka

Zagrebačka županija
Dana 12. ožujka u 18:10 sati JVP Zaprešić zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Jablanovec kod Zaprešića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 48 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP Zaprešić, DVD-a Zaprešić i Ivanec. Požar je ugašen u 19:25 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Dana 12. ožujka u 18:23 sati JVP Ploče zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru između naselja Puljani i Karamatići kod Ploča. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, maslinik i vinograd na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Ploče. Požar je ugašen u 21:10 sati.

12. ožujka

Brodsko-posavska županija
Požar pilane u Trnjanima u Ulici Svetog Marka 102 za koji je ŽC 112 Slavonski Brod zaprimio dojavu 11. ožujka u 03:55 sati, a kojim su bili zahvaćeni objekti, strojevi i piljena građa na pilani, ugašen je istoga dana u 15:30 sati. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 26 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz JVP-a Slavonski Brod, DVD-a: Garčin, Vrpolje i Oprisavci.

Primorsko-goranska županija
Dana 11. ožujka u 17:14 sati ŽVOC Rijeka zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Kamporu na otoku Rabu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje te manji broj maslina, vinove loze i voćki na površini od 6000 m2. U gašenju požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a Rab.
Požar je ugašen, a intervencija je završila u 19:05 sati.

11. ožujka

Požeško-slavonska županija
Dana 10. ožujka u 09:42 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru u obiteljskoj kući na području Nove Ljeskovice u općini Čaglin. Požar je zahvatio pomoćnu prostoriju (ljetna kuhinja) pri čemu je ozlijeđena jedna starija muška osoba (opekotine po licu i udisanje dima) koja je zbrinuta od strane HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 16 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP Požeško-slavonske županije te DVD-a Čaglin i Ljeskovica.
Intervencija je završena u 10:30 sati.

Dana 10. ožujka u 17:45 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru raslinja na lokaciji Doljani - Stražeman. Požarom je zahvaćena površina od oko 5 ha trave i niskog raslinja, a u gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Biškupci.
Požar je ugašen u 19:00 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 10. ožujka u 19:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Grada Skradina naselje Dubravica na granici sa NP Krka. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasaca DVD-a Dubravice sa jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je lokaliziran u 20:30, a ugašen u 21:20 sati.

Brodsko-posavska županija
Dana 10. ožujka u 20:30 sati JVP Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru raslinja na području Brodskog Varoša. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 10 ha.
U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 3 vatrogasaca sa 1 vatrogasnim vozilom.
Požar je lokaliziran u 21:16, a ugašen u 21:22 sati.

Dana 11. ožujka u 03:55 sati ŽC112 Slavonski Brod zaprimio je dojavu o požaru u pilani kod Trnjana, Sveti Marko 105 (ista pilana je gorjela 08.03. – dojava u 22:53, a bila ugašena 9.3. u 17:49 te se vršio nadzor do 10.3. u večernjim satima). Požarom je zahvaćen dio pilane koji nije bio zahvaćen prvim požarom te je opožareno više vrsta strojeva, a djelomice je oštećeno potkrovlje stambenog dijela objekta. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca iz DVD-a Garčin sa vatrogasnim vozilom te 5 vatrogasaca iz JVP Slavonski Brod sa 2 vatrogasna vozila.
Gašenje požara je još uvijek u tijeku.

10. ožujka

Brodsko-posavska županija
Dana 08. ožujka u 22:15 sati DVD Garčin zaprimio je dojavu o požaru pilane kod Trnjana, Sveti Marko 105. Požarom je bila zahvaćena drvena građa, trupci i ostali drveni materijal. U gašenju požara sudjelovala su ukupno 44 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Slavonski brod i DVD-a Garčin, Oprisavci, Sibinj, Donji Andrijevci i Podcrkavlje.
Požar je lokaliziran dana 09.ožujka u 07:34 sati, a ugašen u 17:49 sati.
Tijekom dana bilo je organizirano dežurstvo vatrogasaca od strane DVD Garčin, radi velike količine skladištene drvene građe koja je izgorjela u pilani.

Zagrebačka županija
Dana 09. ožujka u 15:55 sati JVP Samobor zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Gradine, predio Poljski put. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Samobor. Požar je ugašen u 16:50 sati.

Grad Zagreb
Dana 09. ožujka u 13:12 sati JVP Zagreb zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Susedgrada, Savska Opatovina 94. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Zagreb. Požar je ugašen u 14:18 sati.

Varaždinska županija
Dana 09. ožujka u 18:16 sati DVD Ivanec zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Jerovca kod Ivanca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 40 ha. U gašenju požara sudjelovalo je osam vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Ivanec.
Požar je ugašen u 19:04 sati.

9. ožujka

Brodsko-posavska županija
Dana 08. ožujka u 22:15 sati DVD Garčin zaprimio je dojavu o požaru pilane kod Trnjana, Sveti Marko 105. Požarom je bila zahvaćena drvena građa, trupci i ostali drveni materijal. U gašenju požara sudjeluje ukupno 44 vatrogasaca sa 10 vatrogasnih vozila iz JVP Slavonski Brod i DVD-a Garčin, Oprisavci, Sibinj, Donji Andrijevci i Podcrkavlje.
Gašenje je u tijeku.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 08. ožujka u 12:40 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na predjelu Graberje kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinja.
Požar je ugašen u 13:40 sati.

Dana 08. ožujka u 18:15 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na predjelu Glinske Poljane kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinja.
Požar je ugašen u 19:00 sati.

Krapinsko-zagorska županija
Dana 08. ožujka u 12:40 sati Zagorska JVP zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Poznanovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Poznanovec.
Požar je ugašen u 18:59 sati.

Karlovačka županija
Dana 08. ožujka u 11:11 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Cerovac Vukmanički kod Karlovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 32 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Karlovac. Požar je ugašen u 13:45 sati.

Dana 08. ožujka u 12:05 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Lička Jesenica u Saborskom. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Saborsko. Požar je ugašen u 13:30 sati.

Dana 08. ožujka u 16:24 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u ulici Petrinjska 34 u Karlovcu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 100 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Karlovac. Požar je ugašen u 18:45 sati.

Ličko-senjska županija
Dana 08. ožujka u 23:42 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Veliki Žitnik kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Gospić.
Požar je ugašen 09. ožujka u 02:15 sati.

Šibensko-kninska županija
Požar na otvorenom prostoru u Biskupiji – predio Pliskovo kod Knina, za koji je Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio dojavu dana 07. ožujka u 18:25 sati, ugašen je 08. ožujka u 09:33 sati. Opožareno je 15 ha trave i niskog raslinja.

Dana 09. ožujka u 00:19 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru osobnog vozila u Marini Kremik kod Primoštena. U požaru osobnog vozila koje je u potpunosti izgorjelo pronađena je jedna mrtva osoba, a druga osoba koja je bila izvan auta zbrinuta je od strane HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP-a Šibenik i DVD-a Primošten.
Požar je lokaliziran u 00:53, a ugašen u 01:14 sati.

8. ožujka

Zagrebačka županija
Dana 07. ožujka u 09:20 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Petini kod Velike Gorice. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Velika Gorica.
Požar je ugašen u 10:42 sati.

Dana 07. ožujka u 20:43 sati ŽVOC zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Jablanovecu kod Zaprešića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Zaprešić.
Požar je ugašen u 21:20 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 07. ožujka u 14:45 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Čitluku – predio Seline kod Kistanja. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i nasad trešanja na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a Drniš i DVD-a Promina.
Požar je lokaliziran u 16:51, a ugašen u 17:37 sati.

Dana 07. ožujka u 18:25 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Biskupiji – predio Pliskovo kod Knina. Trenutno je zahvaćeno oko 12 ha trave i niskog raslinja. Na intervenciji gašenja požara tijekom večeri i noći sudjelovala su 3 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a Knin i DVD-a Biskupija. U jutro će biti upućeni vatrogasci DVD-a Biskupija na daljnje gašenje požara.
Požar je pod nadzorom gasitelja.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 07. ožujka u 13:35 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Staroj Subockoj kod Novske. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, voćnjak i dio šume na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 21 vatrogasac sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-ova: Novska, Nova Subocka, Stara Subocka i Rajić.
Požar je ugašen u 15:30 sati.

Osječko-baranjska županija
Dana 07. ožujka u 15:48 sati JVP Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u predjelu Pampas u Osijeku. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP-a Osijek i DVD-a Retfala Osijek.
Požar je ugašen u 17:50 sati.

Varaždinska županija
Dana 07. ožujka u 15:36 sati JVP Varaždin zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u predjelu Donji Njegoši kod Klenovnika. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Klenovnik.
Požar je ugašen u 16:20 sati.

Požeško-slavonska županija
Dana 07. ožujka u 19:01 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Lučincima kod Požege. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Toranj.
Požar je ugašen u 20:24 sati.

Zadarska županija
Dana 07. ožujka u 18:35 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru napuštenog skladišnog objekta u ulici Nikice Gundića u Posedarju. Požarom je bilo zahvaćeno skladište površine 100m2 i nešto trave i niskog raslinja oko istog. U istom skladištu, prilikom penjanja stubama, jedna osoba (civil) je pala i zadobila ozljede te je odvezena kolima HMP u bolnicu. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a Zadar i DVD-a Ražanac.
Požar je ugašen u 21:44 sati.

7. ožujka

Karlovačka županija
Dana 06. ožujka u 14:19 sati JVP Ogulin zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Begovac Plaščanski, kod Saborskog. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. Požar je gasilo 8 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Ogulin i DVD Saborsko.
Požar je ugašen u 17:30 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlanduša na južnoj strani otoka Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, proglašen je ugašenim 06. ožujka u 09:00 sati.

6. ožujka

Ličko-senjska županija
Dana 05. ožujka u 16:47 sati DVD Otočac zaprimio je dojavu o požaru ljetne kuhinje na adresi Kompolje, Kompolje 76 - Otočac. Požarom je bio zahvaćen namještaj i stvari u ljetnoj kuhinji u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Požar je gasilo osam vatrogasca sa tri vatrogasna vozila iz DVD Otočac
Požar je ugašen u 18:00 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlandusa na južnoj strani otoka Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, a koji je lokaliziran 28. veljače u 15:00 sati i koji je zahvatio 6 ha niskog raslinja i borove šume i dalje se nadzire i osigurava. Na osiguranju požarišta tijekom jutra i noći angažirani su vatrogasci iz DVD-a Korčula i DVD-a Lumbarda.

5. ožujka

Osječko-baranjska županija
Dana 04. ožujka u 14:51 sati DVD Belišće zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Ulici Matije Gupca u Belišću. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a Belišće.
Požar je ugašen u 16:26 sati.

Dana 04. ožujka u 22:52 sati DVD Podgorač zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Budimcima kod Našica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Podgorač.
Požar je ugašen 05. ožujka u 00:15 sati.

Dana 04. ožujka u 23:16 sati DVD Donja Motičina zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Vinogradskoj ulici u Donjoj Motičini. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Donja Motičina.
Požar je ugašen 05. ožujka u 00:04 sati.

Požeško-slavonska županija
Dana 04. ožujka u 15:26 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Brestovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 4 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Požeško slavonska i DVD-Brestovac. Požar je ugašen u 19:30 sati.

Dana 04. ožujka u 16:50 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Nurkovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 40 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Požeško slavonska i DVD-Brestovac. Požar je ugašen u 19:30 sati.

Dana 04. ožujka u 16:56 sati ŽC 112 Požega zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Milanovac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Toranj. Požar je ugašen u 19:30 sati.

Koprivničko-križevačka županija
Dana 04. ožujka u 10:35 sati DVD Veliki Otok zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Veliki Pažut kod Legrada. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 12 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Legrad, Donja Dubrava, Selnica Podravska i Veliki Otok. Požar je ugašen u 13:15 sati.

Bjelovarsko-bilogorska županija
Dana 04. ožujka u 13:19 sati JVP Daruvar zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Puklica kod Đulovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Daruvar i DVD Đulovac.
Požar je ugašen u 14:10 sati.

Sisačko-moslavačka županija
Dana 04. ožujka u 19:39 sati JVP Petrinja zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Jabukovac kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinja.
Požar je ugašen u 21:40 sati.

Varaždinska županija
Dana 04. ožujka u 13:19 sati DVD Ivanec zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Jerovcu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD Ivanec.
Požar je ugašen u 17:11 sati.

Dana 04. ožujka u 19:20 sati DVD Beretinec zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Školskoj ulici u Beretincu. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Beretinec. Požar je ugašen u 20:10 sati.

Krapinsko-zagorska županija
Dana 04. ožujka u 13:19 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Andraševcu kod Oroslavja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 40 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 18 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz Zagorske JVP, DVD-a Oroslavje i Donja Stubica.
Požar je ugašen u 16:10 sati.

Zagrebačka županija
Dana 04. ožujka u 16:05 sati JVP Zaprešić zaprimila je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru u Jablanovcu. Ukupno je opožareno 10 ha trave, niskog raslinja i šikare. Požar je gasila JVP Zaprešić sa 4 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je ugašen u 17:30 sati.

Grad Zagreb
Dana 04. ožujka u 16:51 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Gorščici kod Dubrave. Požarom je bila zahvaćena šuma i nisko raslinje na površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Vidovec, Čučerje, Dankovec i Kašina.
Požar je ugašen u 17:14 sati.

Karlovačka županija
Dana 04. ožujka u 10:23 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Cvitović kod Slunja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Požar su gasila 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD Slunj.
Požar je ugašen u 13:40 sati.

Dana 04. ožujka u 18:33 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Brezik kod Ogulina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. Požar je gasilo 5 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Ogulin.
Požar je ugašen u 20:05 sati.

Dana 04. ožujka u 19:48 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Luka Pokupska kod Karlovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Požar je gasilo 5 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Rečica Matica.
Požar je ugašen u 22:10 sati.

Ličko-senjska županija
Dana 04. ožujka u 20:49 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Smiljansko Polje kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 50 ha. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnima vozilom iz JVP Gospić.
Požar je ugašen 05. ožujka u 01:22 sati.

Dana 04. ožujka u 21:59 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Vrebac kod Gospića. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. Požar su gasila 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnima vozilom iz JVP Gospić.
Požar je ugašen u 21:56 sati.

Šibensko-kninska županija

Dana 04. ožujka u 13:20 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Ljubotić kod Promine. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, 300 čokota vinove loze i 150 mladih maslina na površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Drniš i DVD-a Drniš i Promina. Požar je ugašen u 16:36 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlandusa na južnoj strani otoka Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, a koji je lokaliziran 28. veljače u 15:00 sati i koji je zahvatio 6 ha niskog raslinja i borove šume i dalje se nadzire i osigurava. Na osiguranju požarišta tijekom noći i jutra angažirani su vatrogasci iz DVD-a Korčula i DVD-a Lumbarda sa 3 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila.

4. ožujka

Krapinsko-zagorska županija
Dana 03. ožujka u 13:16 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Čretu kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 10 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 15 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-a Krapinske Toplice i DVD-a Čret. Požar je lokaliziran u 13:43, a ugašen u 15:10 sati.
Dana 03. ožujka u 14:42 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Gorjakovu kod Pregrade. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 24 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DVD-a Pregrada i DVD-a Stipernica. Požar je lokaliziran u 15:23, a ugašen u 16:51 sati.


Sisačko-moslavačka županija
Dana 03. ožujka u 18:37 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Moštanici kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 19:35 sati.

Grad Zagreb
Dana 03. ožujka u 16:51 sati VOC grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Adamovcu kod Sesveta .Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a Moravče. Požar je ugašen u 18:45 sati.

Istarska županija
Dana 03. ožujka u 20:53 sati ŽVOC Pula zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Cerjanima kod Kaštelir – Labinca. Požarom je bilo zahvaćeno 600 m2 neobrađene poljoprivredne površine koja služi kao deponij prikolica za kampiranje i plovila. Požarom je bilo zahvaćeno 7 prikolica za kampiranje, 2 osobna vozila i jedno plovilo (gliser). Na intervenciji gašenja požara angažirano je bilo 4 vatrogasca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP-a Poreč. Požar je ugašen u 21:39 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
Dana 03. ožujka u 15:30 sati ŽVOC Split zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Ogorju kod Sinja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 14 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP-a Sinj i DVD-ova: Muć, Dugopolje i Zagora.Požar je ugašen u 19:00 sati.

Dubrovačko-neretvanska županija
Požar raslinja između Žrnova i Pupnatana području uz uvalu Orlandusana južnoj strani otoka Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, a koji je lokaliziran 28. veljače u 15:00 sati i koji je zahvatio 6 ha niskog raslinja i borove šume i dalje se nadzire i osigurava. Na osiguranju požarišta tijekom noći i jutra angažirani su vatrogasci iz DVD-a Korčula i DVD-a Lumbarda sa 3 vatrogasca i 2 vatrogasna vozila.

3. ožujka

Krapinsko-zagorska županija
Dana 01. ožujka u 14:07 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Pregrade, Kostelsko kod k. br. 89. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 12 vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz DVD-a Pregrada. Požar je ugašen u 16:00 sati.

Grad Zagreb
Dana 02. ožujka u 11:25 sati ŽVOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Sesveta – Brdo Bedenik. Požarom je zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od oko 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Kučilovina. Požar je ugašen u 14:05 sati.

Zagrebačka županija

Dana 02. ožujka u 19:05 sati JVP Zaprešić zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru u blizini vodocrpilišta Šibice te drugi uz jezero Bager, oba na području Vrbina. Ukupno je opožareno 66 ha trave, niskog raslinja i šikare. Požar je gasio JVP Zaprešić sa 4 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 20:21 sati.

Karlovačka županija
Dana 02. ožujka u 11:18 sati ŽVOC Karlovac zaprimio je dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Bukovac Perjasički kod Slunja. Požarom je zahvaćeno oko 37 ha trave i niskog raslinja na površini od 37 ha. Požar je gasilo 5 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a Slunj. Požar je ugašen u 16:47 sati.

Splitsko-dalmatinska županija
ŽC112 Split zaprimio je u 12:39 sati dojavu o požaru raslinja na otvorenom prostoru na području Bračević – Zlopolje kod Muća. Požarom je zahvaćena površina od oko 15 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovalo je 11 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a Muć. Požar je ugašen u 16:00 sati.


Dubrovačko-neretvanska županija
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlandusa na južnoj strani otoka Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, koji je lokaliziran 28. veljače u 15:00 sati i koji je zahvatio 6 ha niskog raslinja i borove šume i dalje se nadzire i osigurava. Nadzor i osiguranje na požarištu provodi DVD Korčula sa 3 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.

2. ožujka

Koprivničko-križevačka županija
Dana 01. ožujka u 11:51 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru više gospodarskih objekta u Gotalovu, Jadran 4. Požarom su bila zahvaćena dva štaglja, dvije staje, svinjac (izgorjele 3 svinje), elevator, prikolica 5t i veća količina bala sijena. Vatrogasci su spriječili širenje požara na stambene objekte, te su spašene 4 krave i nepoznat broj svinja. U gašenju požara sudjelovali su JVP Koprivnica, te DVD-a: Rasinja, Torčec, Gola, Ždala, Novačka, Otočka, Gotalovo i Sigetec sa ukupno 53 vatrogasca i 11 vatrogasnih vozila, te jedna traktorska cisterna.
Požar je lokaliziran u 12:45 sati, a ugašen u 13:47 sati.


Krapinsko-zagorska županija
Dana 01. ožujka u 12:38 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Podbregu kod Mača. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 30 ha. U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa tri vatrogasna vozila iz Zagorske JVP i DVD Mače.
Požar je ugašen u 15:58 sati.


Dana 01. ožujka u 18:07 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Konjščine - Donji Sušobreg. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je devet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Konjščine.
Požar je ugašen u 18:55 sati.
Na području županije zabilježeno je 11 požara otvorenog prostora pri čemu je izgorjela površina od 49 ha, te je angažirano 67 vatrogasaca sa 19 vatrogasnih vozila.


Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Na području županije zabilježeno je 20 požara otvorenog prostora, trenutno bez saznanja o većoj izgorjeloj površini, te je angažirano 140 vatrogasaca sa 41 vatrogasnim vozilom.


Karlovačka županija
Dana 01. ožujka u 18:58 sati JVP Karlovac zaprimila je dojavu o požaru otvorenog prostora na području općine Barilović, Veliki Kozinac. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Požar je gasilo 14 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila iz DVD-a Belejske Poljice i Barilovića.
Požar je ugašen u 23: 30 sati.
Na području županije zabilježeno je 18 požara otvorenog prostora pri čemu je izgorjela površina od 31 ha, te je angažirano 106 vatrogasaca sa 33 vatrogasna vozila.

Ličko-senjska županija
Dana 01. ožujka u 12:46 sati ŽC 112 Gospić zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Žutoj Lokvi kod Otočca. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i šikara na površini od 24 ha. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Brinje.
Požar je ugašen u 15:45 sati.

Šibensko-kninska županija
Dana 01. ožujka u 13:20 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Biovičino selo kod Kistanja. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i smrika na površini od 32 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 10 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila iz JVP Knin i DVD-a Sveti Juraj Kistanje, Ervenik, Skradin i Dubravice.
Požar je ugašen u 17:40 sati.
Na području županije zabilježeno je 9 požara otvorenog prostora pri čemu je izgorjela površina od 37,5 ha, te je angažirano 35 vatrogasaca sa 16 vatrogasnih vozila.

Dubrovačko-neretvanska županija
Požar raslinja između Žrnova i Pupnata na području uz uvalu Orlandusa na južnoj strani otoka Korčule, za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu 26. veljače, lokaliziran je 28. veljače u 15:00 sati. Procjenjuje se da je požarom zahvaćeno 6 ha niskog raslinja i borove šume. Tijekom dana i noći 01. ožujka u saniranju požara i dežurstvu na požarištu sudjelovala su tri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD-a Korčula.

1. ožujka

Osječko-baranjska županija
Dana 28. veljače u 11:43 sati ŽC 112 Osijek zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Gazije kod Feričanca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 10 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD-a Feričanci i Valenovac. Požar je ugašen u 13:00 sati.

Koprivničko-križevačka županija
Dana 28. veljače u 13:35 sati JVP Križevci zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Bukovju Križevačkom. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su 2 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Križevci. Požar je ugašen u 14:36 sati.

Sisačko – moslavačka županija
Dana 28. veljače u 11:45 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu Zelena dolina kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 150 ha. U gašenju požara sudjelovala su 3 vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP Petrinja. Požar je ugašen u 13:45 sati.

Dana 28. veljače u 13:30 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru između ulica Sisačka i Stanički put kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Petrinja. Intervencija je završila u 14:20 sati.

Dana 28. veljače u 13:35 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru između Borojevića i Komogovine. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 20 ha. U gašenju požara sudjelovala su 4 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD Donji Kukuruzari. Intervencija je završila u 15:15 sati.

Dana 28. veljače u 14:20 sati ŽC 112 Sisak zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Nova Drenčina kod Petrinje. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovala su 8 vatrogasca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Petrinja. Intervencija je završila u 17:00 sati.

Varaždinska županija

Dana 28. veljače u 19:15 sati JVP Varaždin zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Novaki kod Ivanca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 100 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD Ivanec. Požar je ugašen u 20:20 sati.

Krapinsko-zagorska županija
Dana 28. veljače u 17:47 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Jurjevcu kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 20 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz Zagorska JVP i DVD Krapinske Toplice. Požar je ugašen u 20:37 sati.

Dana 28. veljače u 19:10 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Čretu kod Krapinskih Toplica. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz DVD Čret. Požar je ugašen u 19:55 sati.

Dana 28. veljače u 19:29 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Brdu Jesenskom kod Jesenja. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 16 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD Gornje Jesenje. Požar je ugašen u 21:25 sati.

Dana 28. veljače u 19:49 sati ŽVOC Zabok zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru uz DC 14 Mokrice-Bračak. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 35 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 14 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DVD Oroslavje. Požar je ugašen u 20:37 sati.

Zagrebačka županija
Dana 28. veljače u 11:19 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Kolodvorskoj ulici u Zaprešiću. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 80 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 7 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP Zaprešić i DVD Zaprešić. Požar je ugašen u 13:20 sati.

Dana 28. veljače u 13:37 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Gladovec Pokupski kod Pokupskog. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 9 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a: Kravarsko i Pokupsko. Požar je ugašen u 16:20 sati.

Dana 28. veljače u 14:16 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Konšćica predio Orehovec. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 48 ha. U gašenju požara sudjelovalo je 19 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Samobor, DVD-a: Molvice, Samobor i Galgovo. Požar je ugašen u 17:42 sati.

Dana 28. veljače u 17:58 sati ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Gaj kod Vrbovca. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 1 ha. U požaru je jedna osoba smrtno stradala. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 7 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz DVD-a: Gaj i Vrbovec. Požar je ugašen u 20:15 sati.

Grad Zagreb
Dana 28. veljače u 12:49 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u ulici Pavleka Miškine na području Sloboštine (Novi Zagreb). Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 11 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP Zagreb i DVD Hrašče. Požar je ugašen u 14:52 sati.

Dana 28. veljače u 16:25 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na području Maksimira-Medveščina 25. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 9 ha a izgorjela su i dva drvena objekta. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 49 vatrogasaca sa 13 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD-a Šestine, Gračani, Granešinski Novaki, Bukovac, Vidovec, Čučerje i Šestine. Intervencija je završila 01. ožujka u 00:02 sati.

Dana 28. veljače u 12:49 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Benkoščice na području Sesveta. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i vinogradi na površini od 100 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 29 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila iz JVP Zagreb i DVD-a Blaguša, Moravče i Kašina Gornja. Intervencija je završena 1. ožujka 06:15 sati.

Dana 28. veljače u 23:31 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod Đure Kuntića na području Dubrave. Požarom je bila zahvaćena trava, nisko raslinje i vinogradi na površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 24 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DVD-a Kučilovina, Kašina i Vugrovec. Intervencija je završena 1. ožujka 02:57sati.

- Protekla dva dana vatrogasci Grada Zagreba odradili su 50-ak intervencija od čega je najviše bilo požara otvorenog prostora, čak 33. Na tim požarima sudjelovala su 22 vozila Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i 69 vozila Vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Gorjelo je na području cijelog Grada Zagreba, a najveći požari su bili na području Prekršja, Lipnice, Prepuštovca, Sloboštine, Blizneca i Glavnice - rekao nam je zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

FOTO: DVD Šestine, JVP Grada Zagreba