17.02.2019

Vatrogasno operativno središte - intervencije u veljači

Požar otvorenog prostora između Pupnata i Žrnova na Korčuli lokaliziran je 16. veljače, a vatrogasci DVD-a Korčula su ostali na čuvanju požarišta. Zabilježeno je više požara otvorenog prostora u nekoliko županija, a na požaru kod Ervenika u Šibensko-kninskoj županiji angažirani su protupožarni zrakoplovi. Vatrogasci na području Krapinsko-zagorske županije su bili angažirani na dostavi vode građanima.


17.veljače

Krapinsko-zagorska županija

Zbog onečišćenja vode kod izvorišta Lobor koje se dogodilo dana 13. veljače 2019., a o kojem je Zagorski vodovod obavijestio ŽC 112 Krapina, i tijekom dana 16. veljače 2019. vatrogasci su vršili dostavu pitke vode u mjesta i gradove: Zabok, Poznanovec i Sv.Križ Začretje. Na intervenciji dostave vode sudjelovali su vatrogasci iz JVP-a Krapina i DVD-ova: Bedekovčina i Sv.Križ Začretje.

Dana 16. veljače 2019. u 13:45 sati DVD Konjščina zaprimilo je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod željezničke postaje u mjestu Konjščina. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovalo je osam vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz DVD-a Konjščina. Požar je ugašen u 14:59 sati.

Zagrebačka županija

Dana 16. veljače 2019. u 17:45 sati JVP Samobor zaprimila je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Gradna. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 30 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasna vozila iz JVP Samobor. Požar je ugašen u 18:42 sati.

Šibensko – kninska županija

Dana 16. veljače 2019. u 14:12 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u naselju Kričke kod Drniša. Požarom je bila zahvaćena trava na površini od 6 ha. U gašenju požara sudjelovala su četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila iz JVP Drniš. Požar je lokaliziran u 15:10, a ugašen u 15:27 sati.

Dana 16. veljače 2019. u 13:20 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na Oton Brdu kod Ervenika. Požarom je bila zahvaćena mlada borova šuma na površini 8 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor i ukupno 12 vatrogasaca sa 6 vatrogasnih vozila iz DIP-a Šibenik, JVP Knin, DVD-a Ervenik i Knin. Požar je ugašen u 21:04 sati.


Dubrovačko – neretvanska županija

Požaru na otvorenom prostoru na otoku Korčuli između mjesta Žrnova i Pupnata za koji je ŽC 112 Dubrovnik zaprimio dojavu dana 15. veljače 2019. u 13:44 sati, lokaliziran je 16. veljače u 10:30 sati. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini oko 45 ha. Tijekom dana u gašenju požara i natapanju rubnih dijelova požarišta sudjelovalo je 30 vatrogasaca sa 9 vatrogasnih vozila iz DVD-ova: Korčula, Lumbarda, Smokvica i Blato. Tijekom noći DVD Korčula bio je na osiguranju opožarenog područje sa četiri vatrogasca i dva vatrogasna vozila. Tijekom jutra izvršiti će se i pregled požarišta kako bi se moglo proglasiti da je požar i u potpunosti ugašen.

Koprivničko – križevačka županija

Požar na gospodarskom objektu (farme pilića) na adresi Glogovac, Koprivnička 8 za koji je JVP Koprivnica zaprimila dojavu dana 16. veljače 2019. u 02:13 sati, a u kojem je opožarena hala veličine 64×15 metara i u kojem je stradao veliki broj pilića, ugašen je 16. veljače u 04:20 sati.

16. veljače

Šibensko – kninska županija
Dana 15. veljače 2019. u 12:38 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na predjelu Guduća – Gračaca. Požarom je bila zahvaćena trava, makija, šaš i nešto borove šume na površini od 7,5 ha. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a Šibenik, DVD-ova: Zaton, Skradin i Dubravice.
Požar je lokaliziran u 15:45, a ugašen u 16:37 sati.

Dana 15. veljače 2019. u 18:53 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u centru mjesta Plavno. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 25 ha. U gašenju požara sudjelovala su tri vatrogasca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Knin.
Požar je lokaliziran u 21:00, a ugašen u 21:20 sati.

Zadarska županija
Dana 15. veljače 2019. u 13:20 sati ŽVOC Zadar zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u Smokoviću kod Zemunika. Požarom je bila zahvaćena trava i nisko raslinje na površini od 8 ha. U gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, jedan protupožarni zrakoplov Air Tractor i ukupno 11 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz DIP-a Zadar i JVP-a Zadar.
Požar je ugašen u 17:00 sati.

Krapinsko-zagorska županija
Zbog onečišćenja vode kod izvorišta Lobor koje se dogodilo dana 13. veljače 2019., a o kojem je Zagorski vodovod obavijestio ŽC 112 Krapina, i tijekom dana 15. veljače 2019. vatrogasci su vršili dostavu pitke vode u mjesta i gradove: Zabok, Oroslavje, Bedekovčinu, Poznanovec, Sv.Križ Začretje i Zlatar. Na intervenciji dostave vode sudjelovali su vatrogasci iz JVP-a Krapina i DVD-ova: Oroslavje, Bedekovčina, Sv.Križ Začretje, Zlatar i Brestovec Orehovečki.

Dubrovačko – neretvanska županija
Dana 15. veljače 2019. u 13:44 sati ŽC 112 Dubrovnik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru na otoku Korčuli između mjesta Žrnova i Pupnata. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i borova šuma na površini oko 45 ha. Tijekom dana u gašenju požara sudjelovao je jedan protupožarni zrakoplov Canadair i ukupno 40 vatrogasaca sa 12 vatrogasnih vozila iz DVD-ova: Korčula, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka i Blato.
Požar je pod nadzorom gasitelja, a tijekom noći i jutra na saniranju i osiguranju rubnih dijelova požarišta angažirano je 12 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila.

Koprivničko – križevačka županija
Dana 16. veljače 2019. u 02:13 sati JVP Koprivnica zaprimila je dojavu o požaru na gospodarskom objektu. Radi se o požaru farme pilića na adresi Glogovac, Koprivnička 8. Požarom su zahvaćene bale slame i krovište hale veličine 64x15m prilikom čega je stradao veći broj pilića. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 19 vatrogasaca sa 5 vatrogasnih vozila iz JVP-a Koprivnica, DVD-ova Glogovac i Koprivnički Bregi. Intervencija je još uvijek u tijeku, a na terenu su trenutno vatrogasci iz DVD-a Glogovac sa 3 vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.
Požar je lokaliziran u 02:40 sati.

15. veljače

14:50

Zadarska županija

ŽVOC Zadar zaprimio je u 13.20 sati dojavu o požaru otvorenog prostora između Smokovića i Zemunika. U 14:05 sati zatraženo je angažiranje DIP-a Zadar i  Canadaira za pomoć u gašenju. Gori trava i nisko raslinje i požar ide prema kućama. Gašenje je u tijeku. Na terenu su lokalne vatrogasne snage.

Dubrovačko-neretvanska županija

Županijski vatrogasni Zapovjednik dubrovačko-neretvanske županije je u 14:17 sati zatražio pomoć zračnih snaga za gašenje požara na Korčuli između mjesta Žrnovo i Pupnat. Gašenje je u tijeku.

9:00

Šibensko–kninska županija

Dana 14. veljače u 15:50 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ivoševaca, predio Jasinovac. Požarom je bilo zahvaćeno 8 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovali su DVD Kistanje 2/1, te DVD Ervenik 2/1.
Požar je lokaliziran u 17:30 sati, a ugašen u 18:20 sati.

Krapinsko-zagorska županija

Tijekom dana 14. veljače zbog zagađenja vode Zagorskoga vodovoda, vatrogasci prevoze pitku vodu. U prijevozu su angažirani: JVP Krapina kod bolnice u Zaboku, DVD Zabok kod vrtića u Zaboku, DVD Bedekovčina kod osnovne škole u Bedekovčini, DVD Zlatar kod osnovne škole i vrtića, DVD Oroslavlje kod trga, DVD Brestovac Orehovički kod zgrade DVD-a i DVD Sveti Križ Začretje na trgu.

- U dogovoru sa županijskim službama i sa lokalnom samoupravom, naši vatrogasci su sa cisternama raspoređeni na navedenim lokacijama. Čekamo novu analizu vode, i sukladno rezultatima nastaviti ćemo sa daljnim angažmanom, koliko bude vremenski potrebno. -  rekao nam je zapovjednik VZŽ Krapinsko-zagorske Marijan Lovrenčić.

Dubrovačko-neretvanska županija

Dana 14. veljače u 20:33 sati ŽC 112 Dubrovnik zaprimio je dojavu o požaru otvorenoga prostora na području Općine Župa Dubrovačka predio Soline.
Požarom je bilo zahvaćeno 2 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovali su JVP Dubrovački Vatrogasci 6/2, DVD Župa Dubrovačka 18/5 i DIP Dubrovnik 6/2.
Požar je lokaliziran u 22:00, a tijekom noći vršila se je sanacija požarišta.

14. veljače

Šibensko-kninska županija

Dana 13. veljače 2019. u 11:10 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Ružića - Otavice. Požarom je bilo zahvaćeno 10 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je jedan protupožarni zrakoplov Canadair, te ukupno 14 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz JVP Drniš, DVD-a Drniš i Ružić. Požar je lokaliziran u 15:04 sati, a ugašen u 16:49 sati.

13. veljače

13:00 Šibensko-kninska županija

ŽVOC Šibenik je zaprimio dojavu o požaru trave i niskog raslinja na području Općine Ružić, mjesto Otavice. Na intervenciji sudjeluju JVP Drniš i DVD Drniš s 9 vatrogasaca i 4 vatrogasna vozila, te 1 canadair CL 415 koji je poletio u 12:26.

Dubrovačko-neretvanska županija

JVP Dubrovački vatrogasci zaprimio je dana 12. veljače u 12:41 dojavu o požaru trave i niskog raslinja na predjelu Magin Dol kod Osojnika. Požarom je zahvaćeno 25 ha trave, niskog raslinja i makije. U gašenju požara sudjelovali su JVP Dubrovački vatrogasci i DVD Zaton s 20 vatrogasaca i 7 vatrogasnih vozila. Požar je lokaliziran u 14:25, a ugašen u 16:40 sati.

11. veljače

Šibensko-kninska županija

ŽVOC Šibenik zaprimio je dana 10. veljače u 14:50 dojavu o požaru trave i niskog raslinja  na području Trbounja. Požarom je zahvaćeno 5 ha. U gašenju požara sudjelovala je JVP Drniš s 5 vatrogasaca i 2 vatrogasna vozila. Požar je lokaliziran u 16:24, a ugašen u 17:15.

Zagrebačka županija

ŽVOC Zagrebačke županije zaprimio je dojavu dana 10. veljače u 16:21 o požaru trave na lokaciji Sop (Rugvica), Alfreda Nobela. Požarom je zahvaćeno 12 ha. U gašenju požara sudjelovao je DVD Svibovski Otok s 2 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 17:30.

Osječko-baranjska županija

ŽC 112 Osijek zaprimio je dana 11. veljače u 00:53 dojavu o požaru krovišta Pogona Belje na adresi Grabovac, Braće Radića b.b. Požarom je bila zahvaćena površina od 210 m² krovišta. U gašenju požara sudjelovali su: JVP Beli Manastir, DVD Brestovac, DVD Kneževi vinogradi, DVD Čeminac i DVD Grabovac s ukupno 22 vatrogasca i 4 vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 03:22.

Sisačko-moslavačka županija

ŽC 112 Sisak zaprimio je dana 10. veljače u 19:06 dojavu o požaru trave i niskog raslinja na području Brezovog polja, kod prijevoja Vratnik. Požarom je zahvaćeno 6 ha. U gašenju požara sudjelovali su JVP Sisak i DVD Sisak s 4 vatrogasca i 1 vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 22:00.

 

10. veljače

Šibensko-kninska županija

Dana 09. veljače 2019. u 13:53 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Srime. Požarom je bilo zahvaćeno 2 ha trave, niskog raslinja, nešto borove šume i 50 maslina. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila iz DVIP-e Šibenik, JVP-e Šibenik i Vodice, te DVD Vodice. Požar je lokaliziran u 15:08, a ugašen u 15:48 sati.

Splitsko-dalmatinska županija

Dana 09. veljače 2019. u 16:15 sati DVD Zagvozd zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na području Zagvozda - Župa. Požarom je bilo zahvaćeno oko 18 ha trave, niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je šest vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila iz DVD Zagvozd. Požar je ugašen u 18:00 sati.

Brodsko-posavska županija

ŽC 112 Slavonski Brod zaprimio je dana 09. veljače u 14:22 sati dojavu o požaru kuće na području Slavonskog Šamca, na adresi Kruševica, Ivana Meštrovića 1. Požarom je zahvaćena jedna soba u obiteljskoj kući, te je u njoj smrtno stradala jedna osoba.  U gašenju požara sudjelovao je DVD Slavonski Šamac sa 15 vatrogasaca i tri vatrogasna vozila. Požar je ugašen u 14:40 sati.

Grad Zagreb

Kako je izvijestio ured za Upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba je 9. veljače je oko 8 sati zaprimila dojavu o požaru u Domu za starije osobe sv. Josip na adresi Dunjevac 17. Na intervenciju je izašlo 25 vatrogasaca sa 7 vozila. Radilo se o manjem požaru u kupaonici. Nije bilo ozlijeđenih ni potrebe za evakuacijom, a požar je brzo ugašen. 

8. veljače

Šibensko-kninska županija
Dana 7. veljače u 12:30 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Bratiškovci. Požarom je bilo zahvaćeno 6 ha trave, niskog raslinja i nešto borove šume. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 8 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz DVD-ova: Dubravice, Skradin i Kistanje.
Požar je lokaliziran u 14:36, a ugašen u 16:01 sati.

Dana 7. veljače u 13:20 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru između mjesta Žažvić i Međare. Požarom je bilo zahvaćeno 30 ha trave, niskog raslinja i oko 750 čokota vinove loze. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 9 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz DIP-a Šibenik, JVP-a Vodice i DVD-a Pirovac.
Požar je lokaliziran u 14:58, a ugašen u 15:10 sati.

Dana 7. veljače u 15:38 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u zaseoku Žulji kod Oklaja. Požarom je bilo zahvaćeno 10 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 3 vatrogasaca sa 2 vatrogasna vozila iz JVP-a Drniš i DVD-a Promina.
Požar je lokaliziran u 16:46, a ugašen u 17:25 sati.

Dana 7. veljače u 16:39 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru u mjestu Ilići kod Pađene. Požarom je bilo zahvaćeno 18 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 5 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP-a Knin i DVD-a Ervenik.
Požar je lokaliziran u 18:37, a ugašen u 19:26 sati.

Dana 7. veljače u 15:30 sati Županijski vatrogasni koordinator u ŽC 112 Šibenik zaprimio je dojavu o požaru na otvorenom prostoru kod mjesta Vrpolje. Požarom je bilo zahvaćeno 8 ha trave, niskog raslinja te je požar zahvatio i napušteni pomoćni objekat u kojem se nalazilo oko 200 bala slame. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 5 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP-a Knin.
Požar je lokaliziran u 19:00, a ugašen u 21:00 sati.

Grad Zagreb
Dana 7. veljače u 22:18 sati VOC Grada Zagreba zaprimio je dojavu o požaru na objektu na adresi – Savska cesta 144a. Požarom je bio zahvaćen napušteni drveni objekat površine 60m2 u kojem se nalazila veća količina smeća. U gašenju požara sudjelovalo je 13 vatrogasaca sa 4 vatrogasna vozila iz JVP-a Zagreb.
Požar je lokaliziran u 22:41, a ugašen 08. veljače u 03:31 sati.

7. veljače

Šibensko-kninska županija

15:40 sati

Požar između Žažvića i Međara za koji je ŽVOC Šibenik zaprimio dojavu u 13:20 sati, ugašen je u 15:10 sati. U požaru je izgorjelo 30 ha trave, niskog raslinja i 750 čokota vinove loze. U gašenju su sudjelovali: DIP Šibenik s 3 vatrogasca i jednim vozilom, JVP Vodice s 3 vatrogasca i jednim vozilom i DVD Pirovac s 3 vatrogasca i jednim vozilom.

15:00 sati

ŽVOC Šibenik zaprimio je u 13:20 sati dojavu o požaru otvorenog prostora kod Međara. Zatražena je pomoć u gašenju požara od strane DIP-a Šibenik 3 vatrogasca sa jednim vozilom. Na terenu su JVP Vodice i DVD Pirovac s 6 vatrogasaca te dva vozila. Gašenje je u tijeku.

8:00 sati

ŽVOC Šibenik zaprimio je dana 6. veljače u 17:16 sati dojavu o požaru trave i niskog raslinja na području od Žažvića prema Međarama. Požarom je zahvaćeno 5,5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovali su DIP Šibenik s tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom, DVD Sveti Juraj Kistanje s dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom, DVD Skradin s tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom, DVD Dubravice s tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom, JVP Vodice s četiri vatrogasca i dva vatrogasna vozila te JVP Šibenik s tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Požar je lokaliziran u 19.09 sati, a ugašen u 20:16 sati.

ŽVOC Šibenik zaprimio je dana 6. veljače u 20:08 sati dojavu o požaru trave i niskog raslinja na području Vodica-Vrbica. Požarom je zahvaćeno 1,5 ha trave i niskog raslinja. U gašenju požara sudjelovali su DIP Šibenik s dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom, JVP Šibenik s devet vatrogasaca i četiri vatrogasna vozila, JVP Vodice s četiri vatrogasca i dva vatrogasna vozila, DVD Zaton s dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom, DVD Pirovac s dva vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom, DVD Tisno s tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom, i DVD Vodice s tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Požar je lokaliziran u 21.11 sati, a ugašen u 22:23 sati.

Brodsko-posavska županija 

DVD Magić Mala zaprimila je dana 6. veljače u 10:50 dojavu o požaru kuće u ulici Nikole Ljubičića 40, Magić Mala. Požarom je zahvaćena obiteljska kuća u kojoj je smrtno stradala starija ženska osoba. U gašenju požara sudjelovali su DVD Nova Kapela s osam vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom, te DVD Magić Mala s tri vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom. Požar je ugašen u 12:30 sati.

6. veljače

Brodsko-posavska županija

Požar kuće prizemnice u Magić Maloj kod Nove Gradiške. Dojava je bila u 10:50, a ugašeno je u 12:30 sati. U požaru uslijed udisanja dima i opeklina smrtno je stradala jedna starija ženska osoba - preminula na mjestu događaja. Na intervenciji su bili DVD Nova Kapela 8/1 i DVD Magić Mala 3/1. Na saniranju požarišta trenutno je DVD Magić Mala.

5. veljače

Grad Zagreb

Dana 4. veljače 2019. u 10:04 sati JVP Grada Zagreba zaprimila je dojavu o požaru stana u podrumu na adresi Janka Holjca 41 (Novi Zagreb). Požarom je zahvaćen namještaj i inventar stana veličine 85 m2 te vanjski zid na kući. Nije bilo ozlijeđenih osoba. U gašenju požara sudjelovala su ukupno 42 vatrogasca sa 14 vatrogasnih vozila iz JVP-a Grada Zagreba i DVD-a Hrelić i Hrašće.
Intervencija je završila u 18:15 sati.

Dana 4. veljače 2019. u 23:30 sati JVP Grada Zagreba zaprimila je dojavu o požaru osobnog vozila na adresi Poljane 1 (Dubrava). U požaru jedna osoba je zadobila lakše tjelesne ozljede (opekline). U gašenju požara sudjelovalo je 6 vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom iz JVP-a Grada Zagreba.
Intervencija je završila 05. veljače u 00:45 sati.

Dana 5. veljače 2019. u 04:19 sati JVP Grada Zagreba zaprimila je dojavu o požaru kuhinje u stanu na prvom katu na adresi I Ravnice 38f (Maksimir). U požaru su ozlijeđene dvije osobe i iste su zbrinute od strane HMP-a. U gašenju požara sudjelovalo je ukupno 13 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila iz JVP-a Grada Zagreba.
Intervencija je završila u 05:03 sati.

Istarska županija

Uslijed obilnih oborina na području Istarske županije došlo je do ugrožavanja ljudi i imovine uz rijeke Raša i Mirna, potoka Pazinčice i mnogih oborinskih kanala. To je dovelo do prodora vode na prometnicama, gospodarskim i stambenim objektima te je došlo do odrona zemlje i kamenja uz pojedine prometnice, prvenstveno uz lokalne i nerazvrstane ceste.

U zaštiti ljudi i imovine i saniranju posljedica nevremena sudjelovale su sve žurne službe (vatrogasci, policija, hitna pomoć ), komunalna gradska i općinska poduzeća (Hrvatske vode, cestari, HEP ). Također, sudjelovali su i čelnici jedinica lokalne samouprave sa stožerima civilne zaštite i Služba civilne zaštite Vatrogasne zajednice Istarske županije.

Na ukupno 83 intervencije sudjelovalo je 155 vatrogasaca s 55 vozila. Na Vatrogasnom području (VP) Pula od 2. - 4. veljače 2019. obavljeno je 58 intervencija ispumpavanja vode u više objekata (u centru grada Pula, Medulinu, Valbandonu, Fažani, Radeki, Gajani, Puntiželi).

Sudjelovali su JVP Pula, DVD Medulin, DVD Pula, DVD Fažana, DVD Ližnjan i DVD Vodnjan. Na VP Labin zabilježeno je 14 intervencija zbog izlijevanje rijeke Raše kod mosta Potpićan, Most Raša i na poljoprivrednim površinama Raške doline. Ispumpavanje vode obavljeno je u naseljima Vilete u Labinu, Breg i Raša uz učešće JVP Labin, DVD Raša, DVD Labin – Rabac, DVD Kršan i DVD Pićan. Na VP Pazin bilo je 6 intervencija JVP Pazin na potoku Pazinčica, Katun bujica te ispumpavanje vode u objektima Motovuna. Na VP Buzet JVP Buzet odradila je 3 intervencije zbog nabujale rijeke Mirne u naselju Buzet, (bujice i odroni) te ispumpavanje vode u objektima. Na VP Rovinj JVP Rovinj odradila je 2 intervencije ispumpavanja vode u Žminju.

4. veljače

Istarska županija

I tijekom 3. veljače 2019. ŽVOC Pula zaprimio je veći broj poziva o potrebi za ispumpavanjem vode iz podrumskih i stambenih prostorija koje su poplavljene uslijed veće količine oborina koje su zahvatile to područje sa 2. na 3. veljaču. Bilo je ukupno 33 intervencija ispumpavanja vode od čega je JVP Pula izašla na 25, a na ostale intervencije JVP Labin, JVP Pazin, JVP Umag i JVP Rovinj. Zbog velikog porasta vode i plavljenja Raške doline tijekom jučerašnjeg dana, vatrogasci iz JVP-a Labin sa djelatnicima hrvatskih voda i dalje vrše ispumpavanje vode kod mosta Raša.
Ispumpavanje vode kod mosta Raša i dalje je u tijeku.


Grad Zagreb
Uslijed obilne kiše tijekom vikenda vodostaj rijeke Save u Zagrebu 3. veljače  u 17 sati iznosio je +300 cm s tendencijom daljnjeg laganog porasta. Protoci i vodostaji rijeke Save nisu alarmantni kako za sam grad Zagreb, tako i za ostale dionice nizvodno od grada Zagreba zbog čega nije bilo potrebe za intervencijom vatrogasaca Grada Zagreba.

Foto: JVP Grada Zagreba, arhiva JVP Pula, JVP Labin, JVP Pazin