10.05.2019

Vježba „Sigurnost 19“

Sa svrhom provjere snaga žurnih službi tijekom ljetne požarne sezone, na području triju županija 21. svibnja održat će se međuresorna vježba "Sigurnost 19".


Na području Zadarske, Šibensko-kininske i Splitsko-dalmatinske županije 21. svibnja 2019. održat će se međuresorna vježba „Sigurnost 19“, sa svrhom provjere spremnosti i koordinacije vatrogasnih, vojnih i policijskih snaga u provedbi zadaća tijekom ljetne požarne sezone. Vježba se provodi sukladno točci 33.b Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku u 2019. godini, a prema godišnjem planu rada Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti za 2019. godinu.

Ciljevi ove međuresorne vježbe su: provjera nadležnosti tijela iz sustava domovinske sigurnosti koje proizlaze iz zakona kojima su tijela osnovana, provjera komunikacije i koordinacije unutar vatrogasnog sustava i između tijela sustava domovinske sigurnosti, provjera komunikacijskog – informacijskog sustava za potrebe rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske (OVZ RH).
Vježbom će se prezentirati uvođenje novih tehnologija i provjera prijenosa slike s fiksnih i pokretnih kamera (besposadni sustav HV-a) s kriznog žarišta u Operativnom vatrogasnom zapovjedništvu (OVZ RH) u realnom vremenu radi poboljšane situacijske svijesti za donošenje odluka (C2), uvođenje novih metoda prijevoza vatrogasnih snaga brodovima MORH-a, provjera sposobnosti olakšanog donošenja odluka članova Operativnog vatrogasnog zapovjedništva RH (OVZ RH), Provjera operativnog djelovanja vatrogasnih postrojbi shodno Planu intervencija kod požara otvorenog prostora na području Zadarske, Šibensko - kninske, Splitsko - dalmatinske županije, uvježbavanje organizacije stupnjevitog podizanja vatrogasnih snaga, primjena različitih taktičkih pristupa gašenju požara otvorenog prostora, provjera koordiniranog djelovanja žurnih i servisnih službi, te ostalih sudionika u vježbi. Ujedno će se provjeriti dio opreme i tehnike s kojom raspolažu postrojbe te funkcioniranje sustava veza, krizno komuniciranje i obavješćivanje.

Tijek vježbe:

1. Zadarska županija: Gračac – provjera mogućnosti zahvaćanja vode na jezeru Ričice (Štikada), operativni rad zemaljskih snaga HVZ-a + zračnih snaga OS RH

2. Šibensko-kninska županija: NP Krka – štićenje kritične infrastrukture (Hidroelektrana Jaruga), požar, evakuacija i koordinacija snaga, operativni rad MUP (interventna), besposadni sustav HV-a (prijenos slike u OVZ RH)

3. Splitsko-dalmatinska županija: Tunel Sv. Ilija – provjera usklađenog djelovanja vatrogasnih postr. HAC-a i vatrogasaca s područja VZŽ Splitsko - dalmatinske te prijenos slike s tunela u OVZ RH, operativni rad postrojbe HAC-a+ vatrogasci SDŽ + HZHM

4. Splitsko-dalmatinska županija: Aerodrom Brač – Vidova gora – logistička koordinacija zračnih i zemaljskih snaga (punjenje 1 Air tractora i gašenje požara na Vidovoj gori), operativni rad postrojbe VZŽ SD (prijenos slike u OVZ RH) i zračnih PP snaga,

5. Splitsko-dalmatinska županija: Vojarna „Knez Trpimir“, Divulje – provjera koordiniranog prebacivanja operativnih vatrogasnih snaga na udaljenije lokacije desantnim brodovima HV-a
5. a) Tehničko-taktički prikaz sredstava i opreme predstavnika svih operativnih snaga SUDOS-a koji sudjeluju u vježbi (TT zbor)

6. Splitsko-dalmatinska županija: Operativno vatrogasno zapovjedništvo RH, Divulje - provjera integriranog i koordiniranog rada OVZ RH uz dohvat slike sa svih radnih lokacija, operativni rad HVZ, MORH, MUP u Situacijskom operativnom Središtu.