02.11.2018

Radna grupa „Podunavlje“ CTIF-a

U Beču je održana sjednica radne grupe „Podunavlje“ Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF-a)


Dana 27.10. 2018. godine u Beču (Austrija) održana je sjednica radne grupe „Podunavlje“ Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF-a). Na sjednici su nazočili predstavnici svih 9 zemalja članica (Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Poljska, Slovačka, Slovenija i Srbija), a Hrvatsku vatrogasnu zajednicu predstavljali su načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice Željko Popović i tajnik Operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice Mario Starčević.

O domaćinu

Domaćin ovogidišnje sjednice bila je Vatrogasna zajednica Austrije. U Vatrogasnom centru Austrije djeluje Vatrogasna zajednica Austrije s 5 zaposlenih djelatnika na općim poslovima, koji ujedno koordiniraju poslove u 2 poduzeća osnovana od Vatrogasne zajednice Austrije (3 zaposlena u poduzeću za odnose s medijima i 12 zaposlenih u poduzeće za ispitivanje vatrogasne tehnike), čije je zajedničko sjedište i objedinjeno djelovanje na istoj lokaciji u Beču.

Poslovnik radne grupe „Podunavlje“ CTIF-a

Potvrđen je poslovnik, kojim se između ostalog propisuje, da vodstvo (predsjednika i tajnika radne grupe) određuje domaćin sjednice radne grupe. Sljedeće sjednica održat će se 2019. godine u Njemačkoj (Berlin). Centralna tema sljedeće sjednice bit će angažman vatrogasaca na poplavama.

Mehanizam Civilne zaštite Europske Unije

Trenutno je u redefiniranju postojeći Mehanizam CZ EU, koji je u prvobitnoj verziji predviđao vlasite snage EU za ispomoć u katastrofama (prvenstveno se tu mislilo na zračne snage). Jednoglasno je usvojen zaključak, da se i ubuduće snage za ispomoć trebaju bazirati na postojećim nacionalnim postrojbama (modulima), a da se svaka država članica sama odluči, kojim se intenzitetom žele angažirati u formiranju pojedinih modula. Također se podržava organiziranje nacionalnih postrojbi (modula) koji mogu brzo nacionalno i prekogranično intervenirati, a nisu nužno integrirani u EU-module.

Zaštita osobnih podataka

Sve članice radne grupe prezentirale su postojeću problematiku implementacij Uredbe EU Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (2016/679). Tako neke zemlje nisu za provedbu Uredbe donijeli vlastiti provedbeni Zakon, tako da je i provedba ove Uredbe bitno različita.

EU-smjernica o radnom vremenu

Rasprava po ovoj temi je pokrenuta, budući je na EU-sudu na temelju tužbe belgijskog dobrovoljnog vatrogasca presuđeno, da ukoliko je vatrogasac djelovao po određenom planu rada, da je u određenom vremenu nakon uzbunjivanja trebao biti u vatrogasnom domu, i da je dobio određenu novčanu naknadu, onda taj rad podliježe EU-smjernici za radno vrijeme, t.j. tjedno ne smije zajedno s redovnim radom prekoračiti ukupno 48 sati rada.

Radna grupa je donijela zaključak, da se do kraja godine na nacionalnim razinama razmotri pozicijski dokument (koji su predložili Austrija i Njemačka), kojim se treba dopuniti europsko zakonodavstvo u području zaštite na radu, a kojim bi se izuzelo vatrogastvo iz primjene propisa iz radnog zakonodavstva. Ovo pitanje detaljno će se raspraviti na sljedećoj sjednici radne grupe.

Mario Starčević