06.11.2018

Izvješće s 102. sjednice CTIF komisije za vatrogasnu mladež u Pardubice, Češka

Izvješće s 102. sjednice CTIF komisije za vatrogasnu mladež u Pardubice, Češka


U Češkoj je 3. studenog 2018. održana CTIF komisija za vatrogasnu mladež. Na samom početku predsjedatelj komisije, g. Kuinke je pozdravio sve sudionike, zahvalio se domaćinima te pozdravio potpredsjednika CTIF-a Zdeneka Nytra. Isto tako je pozdvio i novog voditelja natjecanja za mladež Alfreda Deschbergera.

Potpredsjednik Nytra ukratko je sažeo razvoj događaja s posljednjeg sastanka izvršnog odbora i rekao da će sljedeći biti uskoro u Bruxellesu. Informacije vezane za komisiju za natjecanje, obuku sudaca te prvi susret u svezi Olimpijade u Celju 2021. godine iznio je predsjednik Kuinke.

Prezentiran je sadržaj za 22. Olimpijadu mladeži koja će se održat u Martignyu u Švicarskoj. Početak Olimpijade bit će u nedjelju, 14. 7. 2019., počevši s dolaskom timova. Dolazak prije ovog datuma neće biti moguć. Prvu večer održat će zajednički sastanak voditelja izaslanstava i članova povjerenstva za mladež. Sve aktivnosti mogu se izvršiti pješice. Olimpijada završava u nedjelju, 21. srpnja 2019. s odlaskom timova. Do siječnja je potrebno reći koliko će odjeljenja biti iz svake zemlje, a do 30. travnja mora se izvršiti cjelovita prijava. Cijena po sudioniku iznosi 201 €, isto kao i u Villachu.

Iznesena je i informacija sa seminara za međunarodne sudce u Linzu. Riječ je preuzeo g. Descberger, koji je u tijeku izlaganja spomenuo amandman, pravilo oko izjave ili pritužbe da se kod rješavanja spornih situacija nikako ne može uzeti u obzir video ili fotografija. Ovo mišljenje jednoglasno je prihvaćeno od povjerenstva, da fotografije, video i audio snimke se nikako neće uzimati u obzir pri rješavanju pritužbi.

Isto tako je predstavljena verzija podsjetnika za sudce, koji će se koristiti na sljedećim olimpijadama. Također je ukazao na problem u slučaju žalbe na natjecanju. Do sada je bilo potrebno riješiti pritužbe s 4 prisutna suca zajedno s voditeljem natjecanja. Dakle, problem nastaje kada natjecanje mora biti prekinuto neko vrijeme kako bi se omogućio pregled žalbe i odlučivanja. Prijedlog je da se umjesto toga imenuje "povjerenstvo" od 3 člana koje bi se sastojalo od voditelja natjecanja za mladež i još 2 člana odbora za mladež CTIF iz drugih zemalja koji bi odlučili o pritužbi u roku od 15 minuta. Nakon provedene rasprave, jednoglasno je usvojen prijedlog da se u komisiju imenuju Coradi Paoli iz Italije i Frank Hermes iz Luksemburga.

G. Deschberger je upozorio da je preuzimanjem mjesta voditelja natjecanja mladih napustio mjesto glavnog suca. Na to mjesto je predložio Alberta Brandstetter iz Salzburga. Mick Norton iz Engleske, predložio je njemačkog sudca na tu poziciju, ali mu je objašnjeno da ne bi bilo dobro da Njemačka ima dva glavna suca (oni već imaju glavnog sudca na štafeti). Budući da nije bilo drugih prijedloga, isti je jednoglasno usvojen.

G. Kuynke predstavio je rad radne skupine (Velika Britanija i Finska) na pripremi novihpravila i postupka ove komisije. On je sam pripremio sažetak i prijedlog za raspravu. Do sljedeće sjednice zadužuju se svi predstavnici da u svojim zemljama prouče predložene izmjene i o istima daju prijedloge ili stavove koji bi se usvojili na idućoj sjednici.
U vrijeme Interschutza 2020. održat će se konferencija o temu pomlatka ili mlađe djece u vatrogasnoj službi, a mjesto održavanja za sljedeći Simpozij koji bi se održao od 20. do 25. svibnja 2020., prijedlog je da bude Hrvatska.

Predsjednik Savjeta za vatrogasbnu mladež HVZ
Milivoj Taslak dipl.ing.