20.07.2017

Vatrogasci, hvala!

S današnjim se danom vatrogasci upućeni na ispomoć u Splitsko-dalmatinsku županiju vraćaju u svoje matične županije i postrojbe


Gotovo je 800 vatrogasaca iz svih dijelova Hrvatske pomagalo u gašenju strahovitog požara koji je poharao područje oko Srinjina, Žrnovnice, Tugara i Strožanca te u kojem je opožareno gotovo 4500 hektara površine.

Ovu priliku koristimo kako bismo zahvalilli svim vatrogascima koji su sudjelovali u požaru i uložili nadljudski napor da se on svlada te da se sačuvaju ljudski životi i imovina.
Hvala i ostalim sudionicima sustava, posebno zračnim snagama koji u odličnoj suradnji s vatrogascima uspijevaju ugasiti, u najkraćem mogućem roku, sve požare koji svakodnevno izbijaju diljem Hrvatske.

Hvala i svim ostalima, od građana do udruga, ugostitelja i donatora koji su gasiteljima na terenu pomagali donoseći hranu i piće te im olakšali ove teške trenutke.

Foto: DVD Solin