Natječaji za posao

Natječaji za posao

20.04.2018

Poziv na testiranje

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme stručni suradnik EU – projekta.

Natječaji za posao

18.04.2018

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Tajnik Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice – rukovoditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova - jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

Natječaji za posao

05.04.2018

JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Voditelj komercijalnih poslova - jedan izvršitelj/ica na 12 mjeseci

Natječaji za posao

05.04.2018

JAVNI POZIV za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Referent - jedan izvršitelj/ica na 12 mjeseci

Natječaji za posao

03.04.2018

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - Stručni/a suradnik/ca EU - projekta

Natječaji za posao

08.03.2018

Poziv na testiranje

Pozivamo na testiranje kandidate/kinje za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za voditelja EU – projekta.

Natječaji za posao

14.02.2018

Javni natječaj za prijam u radni odnos

Voditelj EU - projekta - jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci.

Natječaji za posao

10.01.2018

Poziv na testiranje

Testiranje za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za voditelja te stručnog suradnika EU – projekta.

Natječaji za posao

12.12.2017

Javni poziv za prijem na stručno osposobljavanje referenta

Ponovno je raspisan javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto "Referent". Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Natječaji za posao

24.08.2017

Poništenje javnog natječaja

Poništava se javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ br.: 47/17 od dana 17.5.2017., na mrežnim stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te portalu Moj posao za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto "voditelj EU – projekta" i "stručni suradnik EU – projekta".

Natječaji za posao

30.05.2017

Obavijest - Poziv na testiranje

Pozivamo na testiranje kandidate/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete u postupku javnog natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za voditelja EU – projekta , te za stručnog suradnika EU - projekta.

Natječaji za posao

26.05.2017

OBAVIJEST – JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Dana 2.6.2017. provest će se pismeno testiranje kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete propisane Javnim natječajem.

Natječaji za posao

18.05.2017

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Hrvatska vatrogasna zajednica raspisuje natječaj za radna mjesta Voditelja i Stručnog suradnika EU – projekta „Jačanje informatičkih znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH“ u Odjelu stručno-tehničkih i operativnih poslova.

Natječaji za posao

17.02.2017

Obavijest kandidatima za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ca

Obavijest kandidatima za radno mjesto viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova.

Natječaji za posao

20.01.2017

Natječaj za radno mjesto Viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova

Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

Viši/a stručni/a savjetnik/ca u Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova

- jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

Rok za prijave ističe u ponedjeljak, 30. siječnja 2017.

Natječaji za posao

14.10.2016

Natječaj za radno mjesto Voditelj/ica općih poslova

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

Voditelj/ica općih poslova u Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova
- jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme

Rok za prijave ističe u ponedjeljak, 24. listopada 2016.

Natječaji za posao

19.09.2016

Poništenje javnog natječaja za prijem na radno mjesto

Poništava se javni natječaj za prijem službenika za radno mjesto „stručni referent“ u Odjelu stručno-tehničkih i operativnih poslova u Stručnu službu Hrvatske vatrogasne zajednice na neodređeno vrijeme, zbog bitno promijenjenih okolnosti, objavljen u „Narodnim novinama broj 79/2016 od 02.09.2016.cx

Natječaji za posao

02.09.2016

Natječaj za radno mjesto "Stručni referent"

JAVNI NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Stručni referent u Odjelu stručno-tehničkih i operativnih poslova
- jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
- probni rad: 2 mjeseca


Rok za podnošenje prijava je 12.09.2016.

Natječaji za posao

30.06.2016

Odluka o odabiru kandidata/kinje za radno mjesto Rukovoditelj odsjeka

Natječaji za posao

24.06.2016

Poziv na intervju za prijam u radni odnos s Hrvatskom vatrogasnom zajednicom

Intervju će se za kandidate koji su udovoljili uvjetima na testiranju održati u ponedjeljak, 27. lipnja 2016. u 14:00 h u prostorijama Hrvatske vatrogasne zajednice, Selska cesta 90a, 10 000 Zagreb.