11.12.2018

Održana 1. sjednica Odbora za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti

Dana 10. prosinca 2018. godine održana je 1. sjednica Odbora za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti u prostorijama Hrvatske vatrogasne zajednice u Zagrebu.


Sjednicu je otvorio predsjednik Nikica Mužević, nakon čega je prihvaćen zapisnik sa 3. sjednice Odbora iz prošlog mandata. Pročitane su informacije o radu Odbora u proteklom mandatu, o radu Muzeja hrvatskog vatrogastva te o sudjelovanju predstavnika na međunarodnim skupovima povjesničara vatrogastva. Članovima Odbora je prezentirani nastavak digitalizacije povijesne građe, s naglaskom na obradi i postavljanju prvih godišta „Vatrogasnog vjesnika“ na web stranicu Hrvatske vatrogasne zajednice. Također je predstavljena mogućnost otvaranja modula za povijesne predmetu u sustavu VATROnet.

Predsjednik Odbora Nikica Mužević je pozitivno ocijenio rad Odbora,  pozdravio dosadašnji način skupljanja građe i postignute rezultate te predložio da se nastavi sa selektivnim prikupljanjem građe bitne za cjelokupnu hrvatsku vatrogasnu povijest. Također je istaknuo da Odbor daje punu podršku istraživanju vatrogasne povijesti na lokalnoj razini. Zaključeno je da će svi članovi Odbora prikupljati informacije o vrijednim povijesnim predmetima na svom području.

Odbor je predložio priznavanje godina osnutka DVD-u Biograd te uputio svoje zaključke na usvajanje Predsjedništvu Hrvatske vatrogasne zajednice.