04.06.2013

Obavijest o II. roku završnog ispita za polaznike upisane u šk. god. 2011/2012.

Obavještavaju se polaznici 1. generacije Vatrogasne škole – odjeljenje u SplituVATROGASNA ŠKOLA – Ustanova za obrazovanje odraslih ZAGREB, Odjeljenje Split

OBAVIJEST O II. ROKU
ZAVRŠNOG ISPITA ZA POLAZNIKE UPISANE U ŠK.GOD. 2011/2012.

Obavještavaju se polaznici 1. generacije Vatrogasne škole – odjeljenje u Splitu da od mentora ocjenjene završne radove u tri primjerka i jedan primjerak na CD-u zajedno sa prijavnicom mogu predati svaki radni dan od 9 – 12 sati u Ured škole u Splitu do zaključno 20.06.2013. godine u 14,00 sati.
Prijavnice za završni ispit mogu preuzeti u Uredu škole u Splitu svaki radni dan od 9-12 sati.
Uvjet za predaju završnog rada i prijavu završnog ispita su položeni svi ispiti po predmetima.
Drugi rok završnog ispita bit će organiziran u učionicama i na poligonima škole u Splitu dana 21.06.2013. od 9 sati prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči dana 20.06. u 16,00 sati.
Kandidati imaju pravo polagati završni rad dva puta bez plaćanja naknade.
Sve ostale informacije možete dobiti u Uredu škole u Splitu ili kod svojih mentora.

U Splitu, 04.06.2013.

Voditelj Odjeljenja u Splitu
Tihomir Zec, dipl.ing.