06.09.2013

Obavijest O upisu kandidata u vatrogasnu školu Za školsku godinu 2013./2014.

VATROGASNA ŠKOLA – Ustanova za obrazovanje odraslih u školskoj godini 2013./2014. upisuje polaznike u program prekvalifikacije za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar u Rijeci i Splitu.


OBAVIJEST O UPISU KANDIDATA U VATROGASNU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014.

 

            VATROGASNA ŠKOLA – Ustanova za obrazovanje odraslih u školskoj godini 2013./2014. upisuje polaznike u program prekvalifikacije za zanimanja vatrogasac i vatrogasni tehničar u Rijeci i Splitu.

1. PRIJAVA I UVJETI ZA UPIS

1.1. Prijava

            Prijave kandidata za upis u Rijeci primat će se 17. i 18. rujna 2013.
            Prijave kandidata za upis u Splitu primat će se 17. i 18. rujna 2013.

Prilikom prijave treba priložiti:

 • Popunjeni obrazac (PRIJAVNICU), koji se može naći u Vatrogasnoj školi u sjedištu u Zagrebu (Selska 90A), u Rijeci (Krešimirova 38) i Splitu (Hercegovačka 18) i na stranici www.hvz.hr.
 • Presliku svjedodžbe o završnom ispitu, izradi i obrani završnoga rada, maturi ili državnoj maturi
 • Preslike razrednih svjedodžbi srednje škole
 • Presliku rodnog lista
 • Presliku domovnice
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku potvrde o zaposlenju – za zaposlene u JVP-u, gospodarstvu, DVD-u.

            Dokumente dostavite poštom ili osobno na jednu od adresa:

 • Vatrogasna škola – Ustanova za obrazovanje odraslih, 10000 Zagreb, Selska cesta 90A, s naznakom - “prijava za upis”
 • Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Krešimirova 38, s naznakom - “prijava za upis”
 • Vatrogasna zajednica Splitsko-dalmatinske županije, 21000 Split, Hercegovačka 18, s naznakom - “prijava za upis”.

1.2. Uvjeti za upis

            Za zanimanje vatrogasac može se upisati osoba koja je stekla srednju školsku spremu (gimnazija) ili srednju stručnu spremu trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja.
U zanimanje vatrogasni tehničar može se upisati osoba koja je stekla srednju školsku spremu (gimnazija) ili srednju stručnu spremu četverogodišnjeg trajanja iz sljedećih područja: strojarstvo; brodogradnja; metalurgija; elektrotehnika; geologija, rudarstvo i nafta; poljoprivreda; veterina; šumarstvo; obrada drva; graditeljstvo, geodezija i građevinski materijali; cestovni promet; kemijska tehnologija; grafika; tekstil , obrada kože; optika i obrada stakla; unutarnji poslovi i zaštita; unutarnji transport; pomorski, riječni i lučki promet; PT promet; zračni promet; željeznički promet; zdravstvo.
Upisati se može punoljetna osoba koja zna plivati.

2. UPIS

            Popis kandidata koji su stekli uvjete za upis objavit će se po završetku prijava na stranici www.hvz.hr.

            Upis za odjeljenje u Rijeci održati će se:

 • 26. rujna 2013. u Rijeci, Krešimirova 38 (10.00 - 13.00 sati).

            Upis za odjeljenje u Splitu održati će se:

 • 27. rujna 2013. u Splitu, Hercegovačka 18 (10.00 - 13.00 sati).

            Kod upisa kandidati trebaju predati izvornike dokumenata čije su preslike predali prilikom prijave i:

 • Uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti, izdanu od ovlaštene ustanove (izvornik, ne stariji od šest mjeseci)
 • Policu osiguranja za vrijeme trajanja obrazovanja (u izvorniku ili ovjerenoj preslici)
 • Dvije fotografije
 • Potvrdu o uplati prvog dijela školarine u iznosu od 3.500,00 kn.

            Kandidati koji na upis ne dostave potpunu dokumentaciju neće biti upisani. Sa svakim polaznikom sklapa se ugovor o obrazovanju kojim se određuju uvjeti obrazovanja.
Prednost pri upisu imaju zaposlenici vatrogasnih postrojbi, članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava i zaposlenici na poslovima zaštite od požara u gospodarstvu.

 3. NASTAVA

            Nastava u Rijeci počinje 9. listopada 2013. s početkom u 8.00 sati
Nastava u Splitu počinje 9. listopada 2013. s početkom u 16.00 sati
Nastava se izvodi svaki dan u tjednu (od ponedjeljka do petka, po potrebi subotom i nedjeljom)
Teorijska nastava u Rijeci izvodi se u Vatrogasnoj postaji Vežica, Rijeka, Radnička 31.
Teorijska nastava u Splitu izvodi se u Javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Splita, Split, Hercegovačka 18.
Praktična nastava odvijat će se na poligonima u gradu i okolici grada prema programskim sadržajima.
Nastava za oba zanimanja traje 819 sati.
Nastavni predmeti:

 • Kemija I
 • Kemija II
 • Vježbe iz kemije
 • Ustrojstvo zaštite od požara
 • Gorenje i gašenje
 • Protupožarna preventiva.
 • Elektrotehnika
 • Zaštita od požara u graditeljstvu
 • Osnove strojarstva s tehničkim crtanjem
 • Vatrogasne sprave i oprema
 • Vatrogasne vježbe
 • vatrogasna taktika s vježbama i topografija
 • Tehnička služba u vatrogastvu.

4. ŠKOLARINA I UVJETI PLAĆANJA

            Školarina iznosi 7.500,00 kn. Pri upisu je potrebno uplatiti 3.500,00 kn. Ostatak je potrebno uplatiti u roku 60 dana od dana upisa. Školarina se uplaćuje na žiro račun Vatrogasne škole: 2390001-1100378652 (Hrvatska poštanska banka), s naznakom svrhe: „ŠKOLARINA – upisati OIB uplatitelja“.

5. OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESREĆE

            Za vrijeme školovanja polaznici se moraju osigurati od posljedica nesreće (ozljeda, uključujući i smrtna stradavanja). Prilikom upisa potrebno je priložiti policu osiguranja s uplaćenom jednogodišnjom premijom osiguranja koja pokriva trajanje školovanja. Ne priznaje se polica s obročnim uplatama. Priznaje se ovjerena preslika police osiguranja iz tvrtke u kojoj je zaposlen.

6. ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST

            Polaznik prilikom upisa mora priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zanimanje vatrogasca/vatrogasnog tehničara koje je izdao specijalist medicine rada (ne starije od šest mjeseci).

7. OSOBNA RADNA I ZAŠTITNA OPREMA

            Tijekom teorijske nastave polaznici moraju nositi radnu vatrogasnu odoru. Tijekom praktične nastave polaznici moraju nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Polaznici sami osiguravaju tu opremu i snose odgovornost za njihovu ispravnost. Bez osobne zaštitne opreme nije moguće pohađati praktičnu nastavu.

 Popis osobne zaštitne opreme:

 • Vatrogasno odijelo
 • Vatrogasne rukavice
 • Vatrogasna kaciga
 • Vatrogasne čizme
 • Vatrogasni pojas (opasač)
 • Vatrogasna potkapa
 • Maska za cijelo lice.

Prijavnica za upis u Vatrogasnu školu
Obrazac uplatnice - primjer