27.06.2013

OBAVIJEST O ZAVRŠNOM ISPITU ZA POLAZNIKE UPISANE U ŠK.GOD. 2012/2013.

Obavještavaju se polaznici 2. generacije Vatrogasne škole – odjeljenje u Splitu.


Obavještavaju se polaznici 2. generacije Vatrogasne škole – odjeljenje u Splitu da od mentora ocjenjene završne radove u tri primjerka i jedan primjerak na CD-u zajedno sa prijavnicom mogu predati svaki radni dan od 9 – 12 sati u Ured škole u Splitu do zaključno 05.07.2013. godine u 14,00 sati.

Prijavnice za završni ispit mogu preuzeti u Uredu škole u Splitu svaki radni dan od 9-12 sati.

Uvjet za predaju završnog rada i prijavu završnog ispita su položeni svi ispiti po predmetima.

Završni ispit bit će organiziran u učionicama i na poligonima škole u Splitu dana 08.07.2013. od 9 sati prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči dana 05.07. u 16,00 sati.

Kandidati imaju pravo polagati završni rad dva puta bez plaćanja naknade.

Sve ostale informacije možete dobiti u Uredu škole u Splitu ili kod svojih mentora.


U Splitu, 27.06.2013.Voditelj Odjeljenja u Splitu
Tihomir Zec, dipl.ing.