21.05.2014

Obrana završnih radova za polaznike Vatrogasne škole

Obavijest - Obrana završnih radova za polaznike Vatrogasne škole u školskoj godini 2013./2014. održat će se:

- 29. svibnja 2014. u 8.30 sati na poligonu Šapjane (za PJ Rijeka)
- 3. lipnja 2014. u 10.00 sati u Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije (za PJ Split).


Obrana završnih radova za polaznike Vatrogasne škole u školskoj godini 2013./2014. održat će se:

 -  29. svibnja 2014. u 8.30 sati na poligonu Šapjane (za PJ Rijeka)
 -  3. lipnja 2014. u 10.00 sati u Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije (za PJ Split).

Polaznici koji su ispunili uvjete za polaganje obrane završnog rada, obvezni su na vrijeme se prijaviti kod voditelja obrazovanja u Rijeci i Splitu.