22.09.2014

Rezultati razredbenog: Vatrogasna škola Rijeka

Rezultati razredbenog ispita za upis kandidata u Vatrogasnu školu Poslovna jedinica Rijeka - IV. generacija


Rezultati razredbenog ispita za upis kandidata u Vatrogasnu školu Poslovna jedinica Rijeka - IV. generacija

REZULTATI