26.05.2017

Šesta generacija polaznika završila prekvalifikaciju

Šesta generacija polaznika Vatrogasne škole završila je obrazovanje prekvalifikacijom


Završnim ispitima u Rijeci i Splitu, šesta generacija polaznika Vatrogasne škole završila je obrazovanje prekvalifikacijom za zanimanje vatrogasca i vatrogasnog tehničara. Sveukupno 38 vatrogasnih tehničara i 22 vatrogasca.