HOLISTIC

Dana 4.3.2015. održana je radionica u okviru projekta Holistic, koja se bavila temama primjene zacrtanih ciljeva radnih grupa 5 i 6. Domaćin je bila Zadarska županija, a Hrvatsku vatrogasnu zajednicu su predstavljali Mario Starčević, Renato Podbojec, Darko Piškor i vanjski suradnik Vlatko Roland (tvrtka Prehnit).

U Veneciji (talijanska pokrajina Veneto) od 2. do 3. prosinca 2014. godine održan je drugi sastanak Nadzornog odbora, te sve radne grupe EU-projekta "Holistički model integralne zaštite od šumskih požara" (akronim "Holistic"), uspješno kandidiranog u okviru IPA-ADRIATIC programa prekogranične suradnje Europske Unije (prioritet 2 - Prirodni i kulturni resursi te prevencija rizika).

U Marseillesu, Avignonu i Valabru (Francuska) održani su 2. i 3. listopada 2014. godine sastanci i susreti izaslanstva Hrvatske vatrogasne zajednice i predstavnika Vatrogasne zajednice i vatrogasnih škola Francuske.

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije kao vodećeg partnera na projektu „Adriatic Holistic Forest Fire Protection – HOLISTIC“, dana 8. i 9. srpnja 2014. g. u Splitu je održan HOLISTIC project meeting.

20. do 22. siječnja 2014. u Hotelu Park u Splitu održana je konferenciju službenog pokretanja projekta HOLISTIC u organizaciji Splitsko-Dalmatinske županije