uvi logo

Upravljanje vatrogasnim intervencijama, odnosno UVI, zajednički je projekt Hrvatske vatrogasne zajednice i Državne uprave za zaštitu i spašavanje kojim se za vatrogasne intervencije želi postići standardizacija radnih procesa, izrada jedinstvenog sustava pohrane, obrade i distribucije informacija, veća efikasnost izvješćivanja, te ekonomičnost u održavanju programskih rješenja, uređaja i opreme.

Glavni rezultat projekta je istoimena aplikacija koja se daje besplatno na korištenje vatrogasnim postrojbama i operativnim centrima. Aplikacija je operativni alat i kao takva koristi se primarno kao podrška radnim procesima koji se odvijaju tijekom vatrogasne intervencije, no omogućuje i retroaktivan unos podataka o intervencijama, te naprednu analizu prikupljenih podataka.

Sustav UVI možemo gledati kroz tri segmenta:

  • Standardizacija poslovnih procesa (propisivanje radnih procesa: priprema za vatrogasnu intervenciju, upravljanje intervencijom, analitička i izvještajna obrada)
  • Aplikacija UVI (Softversko rješenje koja pokriva radne procese, te integracija sa svim ostalim sustavima)
  • ICT infrastruktura (Podrška radu informacijskog sustava, vlastita infrastruktura, koncept „black box”)

 

Aplikacija podatke o organizacijama, članstvu, opremi i vozilima povlači iz aplikacije VATROnet. Nakon svake izmjene u VATROnet-u, podaci se sinkroniziraju u UVI, tako da ukoliko VATROnet postane na trenutke nedostupan, UVI će još uvijek imati podatke potrebne za ispravan rad. Uz VATROnet, UVI je povezan i sa Sustavom za praćenje vozila, Sustavom za uzbunjivanje, Interaktivnom bazom opasnih tvari, te Sustavom ZEOS.

Za osnovni rad aplikacije potreban je pristup internetu, a pristupa joj se putem internet preglednika http://uvi.193.hr/evatrogasci/web ili preko desktop verzije aplikacije. Razrađena je i do određene mjere implementirana infrastruktura za ovaj sustav. Aplikacija UVI sastavni je dio koncepta radnog mjesta u operativnom centru, koji sadrži svu potrebnu informatičku i komunikacijsku opremu i aplikacije koje omogućuju operateru da obavlja svoj posao.