Početak događanja: 09-06-2018 02:00
Završetak događanja: 09-06-2018 02:00

DVD “Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu“, pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Varaždina, organizira tradicionalni „Memorijal Mirka Kolarića”