Početak događanja: 30-10-2019 15:58
Završetak događanja: 30-10-2019 15:58