Na međunarodnom planu Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara ostvaruje suradnju s Međunarodnim tehničkim odborom za preventivnu zaštitu i gašenje požara (CTIF), ali i drugim međunarodnim subjektima vatrogastva i zaštite od požara. Također su CTIFu dostavljane tražene statistike i izvješća o članstvu, tehnici, opremi, aktivnostima i intervencijama, koje su objavljene u odgovarajućoj brošuri CTIF-a.