Monografije vatrogasnih organizacija

POPIS POVIJESNIH MONOGRAFIJA VATROGASNIH ORANIZACIJA
(DVD, JVP I ZAJEDNICE), KATALOGA IZLOŽBI, I SL., U POSJEDU NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE U ZAGREBU

Popis povijesnih monografija vatrogasnih organizacija dat će istraživačima vatrogasne povijesti uvid u trenutno dostupne materijale, koji će im koristiti kao polazna točka za njihov rad. Drugi cilj izrade popisa je da Odbor za istraživanje vatrogasne povijesti pri HVZ-u prikupi barem po jedan primjerak od svake monografije s popisa, čime bi se otvorila mogućnost stvaranja knjižnice vatrogasnih povijesnih monografija, u fizičkom ili elektronskom obliku.
Popis je izrađen pretraživanjem on – line kataloga Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK).  Izabrane su monografije i katalozi izložbi isključivo povijesne tematike.
Dio vatrogasnih povijesnih monografija nije u posjedu NSK, te stoga nisu uvrštene u popis. Bilo bi poželjno da organizacije čije monografije nisu navedene,  dostave primjerak (fizički ili u elektronskom obliku) iste u HVZ, ili da pošalju podatke o monografiji.  Kontakt: Vedran Runjić:
vedran.runjic@hvz.hr

Popis monografija vatrogasnih organizacija

 1. Abibović, Ivan, O nama i našima: 60 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Grabarje. Grabarje: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 2002.
 2. Abramović, Milan, Dobrovoljno vatrogasno društvo Topusko: 2001. – 2011. Sisak: Aura, 2011.
 3. Absac, Josip, Spomenica na dvadeset i petgodišnji obstanak Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva karlovačkoga : (god. 1871.-1896.). Karlovac: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1898.
 4. Ajhner, Marko ur. Sto godina vatrogastva općine Kutina: 1886. – 1986. Kutina: Odbor za obilježavanje sto godina vatrogastva općine Kutina, 1986.
 5. Baksa, Ivan, Zlatko Marciuš, Stjepan Špiranec.Naših osamdeset godina : Dobrovoljno vatrogasno društvo Nedelišće : 1908-1988. Nedelišće: Mjesna konferencija SSRN, 1988.
 6. Baričević, Ante, ur. DVD (Dobrovoljno vatrogasno društvo)  Senj.  Senj: Senjsko muzejsko društvo, Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1982.
 7. Baričević, Josip, Dobrovoljno vatrogasno društvo grada Makarske: 1936. – 1996. Makarska:  (s.n.) 1996.
 8. Beleta, Stjepan, ur., Stota obljetnica dobrovoljnog vatrogasno društva Popovača: 1893. – 1993. Popovača: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1993.
 9. Belović, Stjepan, Božidar Đekić, Ludbreški vatrogasni zbor: 130 godina: 1869. – 1999. Ludbreg: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1999.
 10. Belović, Stjepan, ur., Ludbreški vatrogasni zbor: 125 godina : 1896. – 1994. Ludbreg: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1994.
 11. Blagić, Marijan, ur., Slikopis 90 ljeta Vatrogasne limene glazbe, Sunja- Greda. Sunja: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sunja – Greda, Vatrogasna limena glazba, 1997.
 12. Bošnjaković, Renata.  Dobrovoljno vatrogasno društvo u Našicama od 1888. do 2008. Našice: Zavičajni muzej, 2008.
 13. Bradić, Mihajlo, 110 godina DVD-a (Dobrovoljnog vatrogasnog društva) Čazma i vatrogastva općine Čazma. Čazma: DVD , 1981.
 14. Burić, Milan ur.,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada: 1889.-2009.: sto dvadeset godina postojanja. Pregrada: DVD Pregrada, Matis, 2009.
 15. Canjuga, Mario,  DVD Kamenica: 1940. – 2010.: 70 godina aktivnosti. Varaždin: vlastita naklada,  2010.
 16. Certić, Ivan, Josip Debeljak, Damir Hubak, "... Na glas zvona i trublje sakupiše se lipovljanski vatrogasci ---" : monografija DVD-a uz 120. obljetnicu društva. Lipovljani:  Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipovljani, Matica hrvatska, Ogranak,  2008.
 17. Cigler, Ružica, Josip Baranašić, Milan Škarja.  DVD Sesvete – 80 godina. Zagreb: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sesvete , 2010.
 18. Crnčić, Josip. Dobrovoljno vatrogasno društvo Kalnik: povijest društva 1934.-2004. Križevci: Hrvatski pedagoško književni zbor, Ogranak, 2004.
 19. Čebuhar, Ivica, Spomenica o stotoj obljetnici vatrogasnog društva Fužine: 1876. – 1976. Fužine: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1976.
 20. Čevizović, Nikola,Spomenica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Voćin, : 1892. – 1982. Voćin: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1982.
 21. Ćulum, Nikša, 30 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Muć : (1979. – 2009.). Muć: DVD Muć,  2009.
 22. Damjanac, Mirko, Dobrovoljno vatrogasno društvo „Brioni“ Fažana. Pula: Amforapress; Fažana: Dobrovoljno vatrogasno društvo „Brioni“, 2006.
 23. Damjanović, Iija, Marijan Oršolić, Frano Oršolić, Marica Dubravac, Marko Dominković, Mirjana Nedić, Ana Marošević, et al., Toliška tkanica. Tolisa : Organizacijski odbor za obilježavanje 80. obljetnice KUD-a "Kralj Tomislav", 60. obljetnice ŠD "Sloga" i 30. obljetnice Dragovoljnoga vatroganog društva Tolisa ; Cerna : Tiskara Pauk, 2007.
 24. Demerec, Hrvoje, ur., Stotinu petnaest godina petrinjskog vatrogastva. Petrinja: DVD,1995.  
 25. Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina, Spomenica o 30 – godišnjem postojanju Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva u Glini: 1878. – 1908. Glina: Tiskara V. Jakšić, 1908.
 26. Dobrovoljno vatrogasno društvo Požega, Spomenica o 30-godišnjem postojanju Dobrovoljnoga vatrogasnoga društva u Požegi : 1874/5-1904/5. Požega: Tisak hrvatske tiskare i knjižare, 1905.
 27. Dokić, Zdravko, Milan Ivanović, Spomen knjiga o devedeset-godišnjem radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Osijek, Gornji grad : 1872.-1962. Osijek: Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek, Gornji Grad, 1964.
 28. Dubić , Krunoslav, Dijana Koller Lapaine, Martin Skenderović, Naših prvih 80 godina: DVD Rude. Rude: Dobrovoljno vatrogasno društvo Rude, 2009.
 29. Dukmenić, Ivan, Spomenica:1928. – 2008. Marijanci: Općina, dobrovoljno vatrogasno društvo, 2008.
 30. Ernečić, Dražen,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Koprivnica : 1874. - 2004. : Muzej grada Koprivnice, 28. kolovoza - 28. listopada 2004. Koprivnica: Muzej grada, 2004.
 31. Feletar, Dragutin, Franjo Horvatić, 110. godina koprivničkog vatrogastva: 1874. – 1984. Koprivnica: DVD, 1984.
 32. Fricki, Teodor, Branko Cvetković, Ivan Lopac, Vatrogasci hrvatske u Domovinskom ratu: (1991. – 1992.). Zagreb: Vatrogasni savez Hrvatske, 1992.
 33. Gajdek, Đuro,  Stoljeće profesionalnog vatrogastva: Zagreb, 1910. – 2010.  Zagreb: Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba, Vjesnik, 2010.
 34. Gajdek, Đuro, Dobrovoljno vatrogasno društvo Lekenik: 1909.-2009. Lekenik: DVD Lekenik, 2009.
 35. Gajdek, Đuro, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sunja – Greda: 1895-2005. Sunja: DVD Sunja – Greda, 2005.
 36. Gajdek, Đuro,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Sisak; 1865.-2005. Sisak: DVD Sisak, 2005.
 37. Gajdek, Đuro, Tragom svetog Florijana. Sisak: Vatrogasna zajednica Sisačko moslovačke županije, 2005.
 38. Gajdek, Đuro, Dobrovoljno vatrogasno društvo Donja Gračenica: 1893. – 2003. Sisak: DVD Donja Gračenica , 2004.
 39. Gajdek, Đuro, Dobrovoljno vatrogasno društvo "Mladost", Sisak : 1953. - 2003. Sisak: DVD Mladost, 2003.
 40. Gajdek, Đuro.  DVD Lekenik: 1909. –1989. Lekenik: Dobrovoljno vatrogasno društvo Lekenik, 1990.
 41. Gajski, Vladimir, Vatrogastvo općine Križ,: 1894. - 2004. Kloštar Ivanić:Insula Ivanich, 2004.
 42. Gajski, Vladimir, Đuro Stjepan Deželić: senator grada Zagreba, književnik, otac vatrogastva. Kloštar Ivanić: Agapa, 2003.
 43. Glad, Nada, ur., "Naše Lokve" : monografsko izdanje u povodu 100-godišnjice vatrogastva, 90-te obljetnice turizma i 70-tog ljeta u ozračju sportskih susretanja. Lokve: Općina Lokve, 1997.
 44. Gložinić, Neno,  Davor Kupina,   Ružica Cigler,  DVD Sesvete:80 godina. Zagreb: Dubrovoljno vatrogasno društvo Sesvete, 2010.
 45. Gračanin, Nikola, ur. Oštarije: povodom 100 godina DVD-a Oštarije.  Oštarije: DVD Oštarije, 2002.
 46. Grgec, Aleksander. Dobrovoljno vatrogasno društvo Stari Mikanovci, 1934. – 1984. Stari Mikanovci: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1984.
 47. Grgurić, Ivan, 120 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica: 1882. – 2002. Orahovica: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 2002.
 48. Grubić, Mladen, 110. Obljetnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kotoriba. Kotoriba: DVD Kotoriba, 1998.
 49. Hajduk, Stjepan, Sto godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Varaždinske Toplice: 1889. – 1989. Varaždinske Toplice: Dobrovoljno vatrogasno društvo, Zavičajni muzej, 1989.
 50. Hegeduš, Franjo, Stoljeće protiv vatre: (1875. – 1975.): proslava 100- te obljetnice osnutka i djelovanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva, 4. I 5. Listopada 1975. Osijek: (s.n.), 1975.
 51. Herceg, Ivica, DVD Varteks, Varaždin: 1935. – 1985. Varaždin: Dobrovoljno vatrogasno društvo Varteks, 1985.
 52. Horvat, Vlado, 130. godina vatrogastva u Vukovaru. Spomenica prilikom obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovar. Vukovar: Dobrovoljno vatrogasno društvo, Gradski muzej, 2005. +
 53. Horvat, Branimir, Andrija Petrić, Stjepan Dobrinić, Zbornik Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Karlovac: 1871. – 1991. Karlovac: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1991.
 54. Hranjec, Stjepan, ur., 110. Obljetnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Goričan. Goričan: DVD Goričan, 1998. +
 55. Hraščanec, Đuro, Vladimir Kalšan, Povijest dobravskog vatrogastva. Pretetinec: Letis,2011.
 56. Ivančan, Matija, Ivan Krznarić, Ivan Gregurić, Osnutak Dobrovoljnog vatrogasnog društva Molve: 1891. – 1896. Molve: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1996.
 57. Janković, Julije, ur., Mijo Vuković, Biserka Vlahović, Ivan Horvat, Ivan Lopac, Tomislav Mikulić, Stjepan Pačarić  Zbornik hrvatsko vatrogastvo: prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor Varaždin: kolijevka hrvatskog vatrogastva: 1864. – 1994.  Varaždin: DVD 1. Hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu, 1994.
 58. Jurlina, Branko, Lazo Tesla, Zaštita od požara – dio društvene samozaštite. Zagreb: Grafički zavod hrvatske, 1983.
 59. Juzbašić, Vinko,  Vatru gasi, brata spasi: stoljeće bošnjačkog vatrogastva 1905. – 2005. Bošnjaci: vlastita naklada, 2007.
 60. Kalogjera, Dušan. Dobrovoljno vatrogasno društvo Korčula; 1950. – 2000. Korčula: DVD Korčula, 2000.
 61. Kalšan, Vladimir. 115 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hodošan; 1890. – 2005. Hodošan:  Poglavarstvo općine Kraljevec, 2005.
 62. Kaltnecker Josip, Ivan Plantić. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok : 1924 - 1994. : prigodom 70-godišnjice djelovanja. Zabok: DVD, 1995.
 63. Kaltneker, Josip, Ivan Plantić,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok: 1925. – 1965.: Prigodom 40 – godišnjice svog djelovanja. Zabok: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1965.
 64. Kauzlarić, Nevenka,Davor Lebović, Borislav Šelaj, 110 godina vatrogastva u Ivanić Gradu: 1892. – 2002. Ivanić Grad: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 2002.
 65. Kečkemet, Duško. Dobrovoljno vatrogasno društvo u Splitu : 70 godina humanog i patriotskog rada : [1883-1953]. Split: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1953.
 66. Kempf, Branimir, Rudolf Heli, Spomenica o stogodišnjici Društva: (1874. – 1974.). Slavonska Požega: (s.n.), 1974.
 67. Kirinčić, Miroslav, Antun Novak, 135. godina Hrvatske vatrogasne zajednice. Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2011.
 68. Kirinčić, Miroslav,  Antun Novak, 130. godina Hrvatske vatrogasne zajednice. Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2006.
 69. Kirinčić, Miroslav, ur., Vatrogasni godišnjak 2006.: vodič kroz ekstremne požarne događaje. Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2005.
 70. Kirinčić, Miroslav, Vodič kroz hrvatsko vatrogastvo. Jastrebarsko: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2004.
 71. Kirinčić, Miroslav, ur., 125 godina Hrvatske vatrogasne zajednice. Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2001.
 72. Kirinčić, Miroslav, ur., Hrvatsko vatrogastvo. Zagreb:  Hrvatska vatrogasna zajednica, 2000.
 73. Kirinčić, Miroslav, ur., 120 godina Hrvatske vatrogasne zajednice: 1876. – 1996. Zagreb:Hrvatska vatrogasna zajednica, 1996.
 74. Kleković, Karolina, Dobrovoljno vatrogasno društvo Konjščina: 1926. – 2006. Konjščina: Općina Konjščina, 2006.
 75. Kliček, Duško, 120. Godina DVD-a Lipik: (1883.-2003.). Lipik: Grad Lipik, Dobrovoljno vatrogasno društvo Lipik,2003.
 76. Knežević, Ante, Šezdeset godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbica u Đakovštini: (1950. – 2010.). Cerna: Tiskara Pauk, 2010.
 77. Knežević, Ante, 80 godina slakovačkog vatrogastva: 1923. – 2003. Slakovci: Dobrovoljno vatrogasno društvo Slakovci, 2003.
 78. Kolić, Franjo, 50 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Zagorje: 1952. – 2002. Zagorje Ogulinsko: DVD Zagorje, 2002.
 79. Kos, Goran, Zaltko Marciuš, Sto godina vatrogastva u Nedelišću. Čakovec: Dobrovoljno vatrogasno društvo Nedelišće, 2009.
 80. Koščak, Anđelko,  Pola stoljeća dobrovoljnog vatrogasnog društva Remetinec: 1958. – 2008. Remetinec: Dobrovoljno vatrogasno društvo Remetinec, Matica hrvatska, Ogranak, Grad Novi Marof, 2008.
 81. Koščec, Ivica,  Spomenica : 135. obljetnica DVD-a Sveti Ivan Zelina. Sveti Ivan Zelina: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Ivan Zelina, 2010.
 82. Koščec, Ivica, Spomenica 100. Obljetnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zelina. Zelina: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1983.
 83. Kozina, Antun, Sto dvadeset godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina: 1875. – 1995. Krapina: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1995.
 84. Kozina, Antun, Naša obljetnica : [Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina : 1875-1985].  Krapina: Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina, 1985.
 85. Kozina, Antun, Krapina: spomen- knjiga u povodu 30- godišnjice oslobođenja Socijalističke Jugoslavije i 100. obljetnice DVD Krapina. Krapina: Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina,1975.
 86. Kozina, Dragutin, Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurmanec: 1979.-2009. Đurmanec: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đurmanec, 2009.
 87. Kozina, Dragutin, Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina, 1875.-2005.: 130 godina. Krapina: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 2005.
 88. Krmpotić, Ante, ur., 110 godina vatrogastva u Krašiću. Krašić: Fundacija za podizanje spomenika kardinalu A. Stepincu i uređenje Krašića, 1995.
 89. Krnjak, Dražen, 85 godina vatrogastva u Dekanovcu: 1925. – 2010. Dekanovec: Općina Dekanovec, 2010.
 90. Laljak, Stjepan. Sto godina vatrogastva u Zaprešiću: Dobrovoljno vatrogasno društvo Zaprešić : 1901. – 2001. Zaprešić: Matica Hrvatska, Vatrogasna zajednica grada Zaprešića, 2001.
 91. Lazar, Martin ur. U ozračju obljetnice.: spomen knjiga u povodu proslave 120. godišnjice DVD-a Donji Miholjac.  Donji Miholjac: DVD Donji Miholjac, 2007.
 92. Lebović, Stjepan, 60 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva u Vrpolju. Vrpolje: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1984.
 93. Leček, Ivan, 120 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mursko Središće. Pretetinec: Letis, 2002.
 94. Leich, Mirko Cici, Vatrogastvo Međimurja: 1875. – 1985. Čakovec: Samoupravna interesna zajednica vatrogastva i zaštite od požara općine, 1987.
 95. Levak, Mladen, ur., 100 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đelekovac: 1888. – 1988. Đelekovac: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1988.
 96. Listeš, Petar, Suvremeno dalmatinsko vatrogastvo. Zagreb: Horizont press, 1995.
 97. Lopac, Ivan, Dobro je činiti dobro: 60. obljetnica dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrašće (1944. – 2004). Zagreb: DVD Hrašče, 2004.
 98. Lopac, Ivan, Rudof Travinić, Sedamdeset godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Trešnjevka“ u Zagrebu: (1930. -2000.). Zagreb: Dobrovoljno vatrogasno društvo Trešnjevka, 2000.
 99. Lopac, Ivan, Sveti Florijan: zaštitnik hrvatskih vatrogasaca. Zagreb: Nading, 1994.
 100. Magdić, Slavko. 110. Godina DVD-a Ogulin. Ogulin: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin,1983.
 101. Mance, Zdenko, Marinko Krmpotić, Davor Lisec, Vrata – prilozi za povijest povodom 50 godina vatrogastva u Vratima. Rijeka: Adamić, 2004.
 102. Martinović, Josip, Stotinu godina vatrogastva u Novskoj: 1887. – 1987. Novska : Odbor za obilježavanje 100 godina vatrogastva, Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1987.
 103. Matijević, Josip, Povijest vatrogastva sela Ladimirevci; 1933-2003. Ladimirevci: Dobrovoljno vatrogasno društvo ; Valpovo: Matica hrvatska, Ogranak, 2006.
 104. Mihanović, Marin, 30 godina DVD-a Žrnovnica. Žrnovnica: DVD Žrnovnica, 2007.
 105. Miklaušić, Nino, 100 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva i vatrogastvau Kalinovcu: prilog povijesti vatrogastva. Kalinovac: DVD Kalinovac, 1994.
 106. Milekić, Slavko, Spomenica:1884. – 2004.Belišće: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 2004.
 107. Mirković, Miroslav, Vatrogastvo:vodič kroz odjel u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Zagreb: Tehnički muzej , 1996.
 108. Misir, Želimir, ur., Zbornik Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Karlovcu: (1891. – 1996): u čast sto dvadeset pet godina dobrovoljnog vatrogastva u Karlovcu. Karlovac: Dobrovoljno vatrogasno društvo Karlovac, 1997.
 109. Mitrović, Mato, Danko Horvatin, Tomo Čepel, 100 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Orahovici: 1886. – 1986. Orahovica: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1986.
 110. Mudrinjak, Damir, Sto godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Maču : (1910.-2010.) : monografija Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mače povodom 100-godišnjice osnutka : prilog povijesti Općine Mače i prilog povijesti dobrovoljnog vatrogastva u Republici Hrvatskoj. Mače: DVD Mače, 2011.
 111. Najman, Stjepan, ur., Povijest puhačkog orkestra DVD-a Valpovo: 1890. – 2010. Valpovo: Ogranak matice hrvatske, Puhački orkestar DVD-a Valpovo, 2010.
 112. Najman, Stjepan,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Valpovo: od 19. do 21. Stoljeća.  Valpovo: Dobrovoljno vatrogasno društvo, Ogranak Matice hrvatske, 2007.
 113. Nepoznat autor, Zlatar nekad i danas. Zlatar: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1987.
 114. Nepoznat autor, Požarne katastrofe i vatrogastvo u Vukovaru: (povodom 90. obljetnice dobrovoljnog vatrogasnog društva : 1875. – 1965.) Vukovar: Gradski muzej, 1965. 
 115. Nepoznat autor, Spomenica o osamdesetpet – godišnjem radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slavonski Brod: 1872. – 1957. (s.l. :s.n.), 1957.
 116. Novak, Antun, Osam desetljeća vatrogasne zajednice u Međimurju. Čakovec: Povijesno društvo međimurske županije,  Vatrogasna zajednica međimurske županije, 2006.
 117. Novak, Božidar.  Vatru gasi, brata spasi: o osamdesetoj obljetnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Ključ.  Općina Brdoved,DVD Ključ, 2008.
 118. Odak, Željko, Devedeset godina bedekovčanskog vatrogastva. Bedekovčina: Dobrovoljno vatrogasno društvo Bedekovčina, 2002.
 119. Ogurlić, Dragan,  Riječke vatre ( povijest vatrogastva u Rijeci). 2. izd. Rijeka: Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke, 2007.
 120. Ogurlić, Dragan, Riječke vatre -  (povijest vatrogastva u Rijeci). Rijeka: Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke, 2004.
 121. Ogurlić, Dragan. Sto godina Vatrogastva na Sušaku: DVD Sušak 1899. – 1999. Rijeka: Dobrovoljno vatrogasno društvo Sušak, 1999.
 122. Ožanić, Boris, DVD Brezine : 1936. – 2011. ; Publikacija izdana u povodu 75. Obljetnice utemeljenja DVD-a Brezine. Brezine, Dobrovoljno vatrogasno društvo , 2011.
 123. Ožanić, Boris. Naših prvih stotinu godina : DVD [Dobrovoljno vatrogasno društvo] Jakšić (1907.-2007.) : publikacija izdana u povodu obilježavanja stoljeća od osnivanja i kontinuiranog djelovanja DVD-a Jakšić : dokumenti, arhivska građa i sjećanja o stoljeću kontinuiranog rada i djelovanja DVD-a Jakšić. Jakšić: DVD, 2007.
 124. Ožanić, Boris. DVD Ivandol: 1956-2006. Ivandol: DVD Ivandol, 2006.
 125. Ožanić, Boris. DVD Bektež : 1931. - 2006. : publikacija u povodu obilježavanja 75. obljetnice DVD Bektež : dokumenti, arhivska građa i sjećanja o sedam i pol desetljeća djelovanja vatrogasaca u Bektežu. Bektež: DVD Bektež, 2006.
 126. Ožanić, Boris. DVD Brestovac:1905.-2005.: Bilješke o stoljetnoj opstojnosti vatrogastva u Brestovcu. Brestovac: DVD Brestovac, 2005.
 127. Pahor, Marijan, ur., 100 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Martijanec. Donji Martijanec: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1997.
 128. Paić, Žarko, ur., Gjuro Stjepan Deželić: obrisi moderne hrvatske kulture i politike: zbornik radova. Ivanić Grad: Narodno sveučilište Ivanić Grad; Zagreb:Lukom, 2000.
 129. Paun – Gadža, Anita, Vatrogasci Hrvatskog zagorja: Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej „Staro selo“ Kumrovec, prosinac 2010. Kumrovec:Muzej Hrvatskog zagorja, Muzej „Staro selo“ Kumrovec, 2010.
 130. Paun –Gadža, Anita, Vatrogasci – čuvari naslijeđa : Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej „Staro selo“ Kumrovec. Kumrovec:  Muzej hrvatskog zagorja, Muzej „Staro selo“, 2002.
 131. Pavić, Ivan. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani: 1926. – 2001. Gorjani: Dobrovoljno vatrogasno društvo Gorjani, 2002.
 132. Perinić, Miroslav, 120 godina vatrogastva u Kloštar Ivaniću: 1893.-2003. Kloštar Ivanić: Agapa, 2003.
 133. Podravec, Dražen, ur., Velimir Sobota,130 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Virje. Virje: Osnovna škola profesora Franje Viktora Šignjara, DVD Virje, 2008.
 134. Podravec, Dražen, ur. Dobrovoljno vatrogasno društvo Virje : 1878. - 1998. : 120. obljetnica : povjesnica Društva. Virje: Dobrovoljno vatrogasno društvo Virje, 2001.
 135. Poljanec, Vladimir, ur.,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Špičkovina: 1938.- 2008. Špičkovina: Dobrovoljno vatrogasno društvo Špičkovina, 2008.
 136. Poljanec, Vladimir, ur., Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok: 1924. – 2004. Zabok:Dobrovoljno vatrogasno društvo Zabok,  2004.
 137. Popovčić, Josip,  Vatru gasi, brata spasi (katalog izložbe).  Velika Gorica:  Muzej Turopolja, 2007.
 138. Pribanić, Darko,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Turkovići: 1960. – 2010. Ogulin: Dobrovoljno vatrogasno društvo Turkovići, 2010.
 139. Prpić, Ivan, 120 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Nova Kapela – Batrina. Nova Kapela: DVD Nova Kapela – Batrina, Općina Nova Kapela; Nova Gradiška: Arca, 2011.
 140. Putar, Zlatko, Sto godina DVD-a Stružec: 1893. – 1993.  Kutina: Muzej Moslavine, 1993.
 141. Rizmaul, Ivan, ur. Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrinja. Petrinja: Matica hrvatska Petrinja, 2001.
 142. Roginić, Mirko, Juraj Zelić, Petar Matajić, 100 godina rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika: (1894. – 1994.). Velika: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1994.
 143. Sakoman, Barica,  DVD Bučica: 1960. – 2010.  Glina: Dobrovoljno vatrogasno društvo Bučica; Velika Gorica: Turopoljski glasnik, 2010.
 144. Samardžić, Franjo, Feliks Valentić, 140 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Nova Gradiška. Nova Gradiška : Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Gradiška, Novogradiški godišnjak, Arca, 2011.
 145. Sinčić, Miroslav, ur., Vatrogastvo na Buzeštini. Buzet: Područna vatrogasna zajednica,  2006.
 146. Sinjeri, Ivica, Sto godina križevačkog vatrogastva. Križevci: DVD, 1974.
 147. Sremić,Marko, Ivan Čermelj, Vlado Šoštarić, Karlo Lipak, Zvonimir Jeličić, Dražen Karačić, et al., 120 godina vatrogastva u Glini. Glina: DVD Glina, 1998.
 148. Šajkunović, Tomo, 50. obljetnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drenje: spomen knjiga: 1951. – 2001. Drenje: DVD Drenje, 2001.
 149. Šimunović, Ivan. 110 godina u službi pitomačkog pučanstva : Dobrovoljno vatrogasno društvo "Pitomača" : 1894.-2004. : kronika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Pitomača tragom pera kroničara Ivana Šimunovića. (s.l.:s.n.), 2004.
 150. Škarjak, Milan, 50 godina DVD (Dobrovoljnog vatrogasnog društva) Sesvete: 1930 . – 1980. Sesvete: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1981.
 151. Škrabe, Nino,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Jastrebarsko: 1889. – 1997. Jastrebarsko: DVD Jastrebarsko, 1997.
 152. Šmaguc, Vladimir, Dobrovoljno vatrogasno društvo Dubravica: 1928. – 2008. Dubravica: Dobrovoljno vatrogasno društvo Dubravica,2008.
 153. Šostar – Pelčić, Irena, ur., Devedeset godina DVD „Sušak“. Sušak: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1989.
 154. Šoštarić, Vlado,  Kronologija sto trideset godina djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Glina u Glini. Glina: Dobrovoljno vatrogasno društvo Glina, 2008.
 155. Špehar Branko,st, Branko Špehar ml., Ivan Grizak, Spomen knjiga u povodu proslave 125-e obljetnice DVD Đakovo.  Đakovo: Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo,1997. +
 156. Šragalj, Juraj, 120 godina DVD-a Vrbosko 1890. – 2010.; 100 godina puhačkog orkestra 1910. – 2010. Vrbosko: Dobrovoljno vatrogasno društvo Vrbosko; Zagreb: V.B.Z., 2010.
 157. Šramek, Antun Toni, ur., Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Ivan Žabno: prvih 110 godina. Sveti Ivan Žabno: DVD Sveti Ivan Žabno, 2002.
 158. Šramek, Antun Toni, 100 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva i vatrogastva u Svetom Ivanu Žabnu, Križevačkoj Poljani, Cirkveni i Rovišću : prilog povijesti vatrogastva. Sveti Ivan Žabno : DVD Sveti Ivan Žabno, DVD Cirkvena, DVD Križevačka Poljana, 1991.
 159. Tenšek, Marijan,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina : 1875. - 2010. : izložba povodom 135. obljetnice krapinskog vatrogasnog društva, Pučko otvoreno učilište, Galerija grada Krapine, 7.-30. svibnja 2010.. Krapina: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 2010.
 160. Tenšek, Marijan, Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Križ Začretje: 1884.-2009.: 125 godina. Sveti Križ Začretje: Elektronika - Nakladnik, 2009.
 161. Toma, Dragutin, Stoljeće cirkovljanskog vatrogastva. Cirkovljan: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1988.
 162. Tomić, Stjepan, ur., Spomen knjiga Dobrovoljnog vatrogasnog društva Posavski Podgajci:  (1945. – 2005.). Cerna: Admiral Tisak, 2005.
 163. Tomić, Stjepan, ur., Spomenica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Babina Greda: 1923. Do 2003. Babina Greda: Dobrovoljno vatrogasno društvo Babina greda; Cerna: Pauk, 2003.
 164. Tomić, Stjepan, ur. Spomen knjiga dobrovoljnog vatrogasnog društva Cerna: (1893. -2003.). Cerna: Dobrovoljno vatrogasno društvo Cerna, Pauk,  2003.
 165. Tomić, Stjepan, ur. Sto godina DVD-a Županja i organiziranog vatrogastva općine Županja:1887. - 1987. Županja: Vatrogasni savez općine, 1987.
 166. Vicković, Dragan, Karlo Rosandić, 100 godina DVD Vrbovec – stoljeće vatrogastva u općini Vrbovec. Vrbovec: DVD, 1982.
 167. Virc, Zlatko, Vinkovački vatrogasci:1880. – 2010. Vinkovci: Javna vatrogasna postrojba Vinkovci, 2010.
 168. Vlahović, Biserka, Javna vatrogasna postrojba grada Varaždina. Varaždina: JVP Grada, Grad Varaždin, 2009.
 169. Vlahović, Biserka, Dobrovoljno vatrogasno društvo Varaždinske Toplice; 1889. – 2009.: 120 godina. Varaždinske Toplice: Tonimir, 2009.
 170. Vlahović, Biserka, Povijesne zastave dobrovoljnih vatrogasnih društava Republike Hrvatske : [katalog izložbe priređene povodom XIII. međunarodnog vatrogasnog natjecanja i XV. međunarodnog natjecanja vatrogasne mladeži : Koncertna dvorana Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, 18. - 24. srpnja 2005.]. Varaždin : Nacionalni organizacijski odbor za provedbu Međunarodnog vatrogasnog natjecanja u Varaždinu ; Varaždinske Toplice : Nakladnička kuća "Tonimir", 2005.  
 171. Vlahović, Biserka,Kolijevka hrvatskog vatrogastva : 1864.-2004. : 140 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu. Varaždin: DVD Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor; Varaždinske Toplice: Nakladnička kuća „Tonimir“, 2004.
 172. Vlahović, Biserka, 50 godina djelovanja Vatrogasne zajednice u Varaždinu : 1951. - 2001. : Vatrogasna župa Varaždinsko - međimurska 1925., Vatrogasna župa sreza varaždinskog 1929. - 1945. Varaždin: TIVA,Gradska vatrogasna organizacija, 2002. +
 173. Vlahović, Biserka, Dobrovoljno vatrogasno društvo Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor u Varaždinu : kolijevka hrvatskog vatrogastva : 1864.-1999. Varaždin: DVD Prvi hrvatski dobrovoljni vatrogasni zbor, 1999.
 174. Vlahović, Biserka, Povijesni razvoj vatrogastva vidovečkog kraja: 1890. – 1990. Vidovec: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1993.
 175. Vlahović, Biserka, Povijesni razvoj vatrogastva viničkog kraja: 1889. – 1989. Vinica: Dobrovoljno vatrogasno društvo ; Varaždin : Vatrogasni savez općine, SIZ za zaštitu od požara općine, 1989. +
 176. Vuk, Josip, Elvis Lacković, Miroslav Kirinčić, Stotinu i dvadeset godina dobrovoljno vatrogasnog društva Marija Bistrica.  Marija Bistrica: DVD Marija Bistrica, Radio Marija Bistrica, 2009.
 177. Vukadinović, Nenad, ur.,  DVD Jasenak – 50 godina. Jasenak: Dobrovoljno vatrogasno društvo Jasenak,  2011.
 178. Waller, Josip, Sto godina dobrovoljnog vatrogasnog društva u Našicama. Našice: Dobrovoljno vatrogasno društvo, 1988.
 179. Wershansky, Stjepan,  50 godina Vatrogasne zajednice Osijek. Osijek: Studio HS interenet, 2010.
 180. Wittenberg, Tomislav, Sto godina DVD-a Buk. Požega: Udruga za njegovanje kulturne baštine, šport i rekreaciju Bolta , 2009.
 181. Wittenberg, Tomislav, 100 godina vatrogastva u Ruševu. Ruševo: DVD Ruševo, 2003.
 182. Zelić, Juraj ur., 135 godina dobrovoljno vatrogasnog društva Požega. Požega: Gradski muzej Požega, Grad Požega, 2009.
 183. Zelić, Juraj ur.,  Spomenica o 30 godišnjem postojanju dobrovoljnog vatrogasnog društva u Požegi, 1874./5 – 1904./5. Požega: Grad Požega,  Gradski muzej Požega, 2009.
 184. Zrnc, Tomislav, Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin : 1873. - 2003. : (130 godina dobrovoljnosti, humanosti i glazbenog djelovanja). Ogulin: DVD Ogulin, 2003.
 185. Žanić, Joso, Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipdol: 1906. – 2006. Josipdol: Dobrovoljno vatrogasno društvo Josipdol, 2006.

 

Vedran Runjić, dipl. pov.
član Odbora
za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti