Mediji o nama-Ostalo

Međimurje: Prva smjena već se vratila s Lastova

Međimurje: Otvorenje vatrogasnog doma

Poslovni dnevnik: Vjeruju vatrogascima, a ne menadžerima

Podravski list: U uređenje dežurane uloženo 250 tisuća kn

Bjelovarski list: Protupožarna sigurnost podignuta na veću razinu