DVD Kutjevo prodaje Iveco Daily i Steyr L35

Objavljeno: 01.03.2017 - Cijena: 0.00

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
KUTJEVO

Republike Hrvatske 86, 34340 Kutjevo
tel: 034/255-074 fax: 034/255-812
IBAN: HR98 2386002 1120013565
OIB: 15242625064

Broj: 16/17
Kutjevo, 01.03. 2017.

Na temelju Odluke o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kutjevo, donesene na Sjednici Upravnog odbora dana 22. veljače 2017. godine, objavljujemo

J A V N I     N A T J E Č A J

za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu DVD-a Kutjevo

I. PREDMET NATJEČAJA: Prodaja dva rabljena službena vozila

1. Vrsta vozila: Teretni automobil (vatrogasno navalno/tehničko vozilo)

Marka vozila: Iveco
Tip vozila: Daily
Model vozila: 65C15
Boja vozila: crvena
Broj šasije: ZCFC65A0005421437
Oblik karoserije: zatvoreni s dodatnim uređajem,
Mjesta za sjedenje 7
Godina proizvodnje: 2003.
Država proizvodnje: Italija
Nadogradnja: MG Rijeka
Prva registracija: 18.06.2003.
Vrsta motora: Diesel euro III
Snaga motora : 107 KW
Početna prodajna cijena: 225.000 kuna
Registriran do: 24.09.2017.
Prijeđeni km: 14 678.

2. Vrsta vozila: Teretni automobil (vatrogasno tehničko vozilo)

Marka vozila: Steyr
Tip vozila: L35
Model vozila: 4x4
Boja vozila: crvena/narančasta
Broj šasije: 7916951807
Oblik karoserije: zatvoreni s dodatnim uređajem
Mjesta za sjedenje 3
Godina proizvodnje: 1984.
Država proizvodnje: Austrija
Prva registracija: u HR 2010. godine
Vrsta motora: Diesel
Snaga motora : 154 kW
Početna prodajna cijena:75.000 kuna
Registriran do: nije registriran
Prijeđeni km: 12 000

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba.
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Vozilo se može pregledati radnim danom uz prethodnu najavu, sve do isteka roka za dostavu ponuda.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
- ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt.
- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra
- ponuđena kupoprodajna cijena
Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge zavisne troškove.

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Natječaj je objavljen na službenim internet stranicama grada Kutjeva (http://www.kutjevo.hr/).
Rok za dostavu ponude je 30 dana od objave natječaja. Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu:
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO KUTJEVO, Republike Hrvatske 86, 34340 Kutjevo.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.
Svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti obaviješteni u što kraćem roku.
Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s DVD Kutjevo u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, uplatiti kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude.
Slike vozila se mogu pogledati na linku: https://www.dropbox.com/sh/czeawpuze35qrsb/AADpmVXXTU4Gk6yjQ5II3VLha?dl=0

Predsjednik:
Josip Ašenbrener v.r.