Dokumenti vezani za javnu nabavu

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu

PLAN NABAVE 2018
Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Obavijest o nadmetanju
Dokumentacija o nabavi usluge tiskanja MV 1-2018
Obavijest o nadmetanju - usluga izobrazbe
Dokumentacija o nabavi usluge izobrazbe MV 2-2018
Registar sklopljenih ugovora
Obavijest o nadmetanju - prenosiva računala
Dokumentacija o nabavi prenosivih računala MV 3-2018
Obavijest o nadmetanju - čamci za spašavanje
Dokumentacija o nabavi čamca za spašavanje
Obavijest o nadmetanju - usluga tiskanja časopisa Vatrogasni vjesnik i Vatrogastvo i upravljanje požarima
Dokumentacija o nabavi - usluga tiskanja časopisa Vatrogasni vjesnik i Vatrogastvo i upravljanje požarima

 

 

Hrvatska vatrogasna zajednica je u postupcima javne nabave male vrijednosti sklopila ugovore:
- nabave usluge tiskanja priručnika, promidžbenog materijala i ostalih tiskovina, MV 1/2018. Ugovor o nabavi usluge tiskanja priručnika je sklopljen s Kerschoffset Zagreb d.o.o, Ugovor o nabavi usluge tiskanja promidžbenog materijala je sklopljen s Kerschoffset Zagreb d.o.o te Ugovor o nabavi usluge tiskanja ostalih tiskovina s Narodnim novinama d.d.
- nabava usluge izobrazbe, MV - 2/2018; Ugovor o nabavi usluge izobrazbe sklopljen je s Raptor d.o.o.
- nabava prenosivih računala, MV - 3/2018, Ugovor o nabavi prenosivih računala sklopljen je s Končar –elektronika i informatika d.d.
- nabava čamaca za spašavanje, MV – 4/2018, Ugovor o nabavi čamaca za spašavanje je skloplje s Flammifer d.o.o.

HVZ je u postupku nabave usluge tiskanja priručnika i usluge tiskanja promidžbenog materijala, MV 1/2019, zaključila Ugovor o nabavi usluge tiskanja priručnika i Ugovor o nabavi usluge tiskanja promidžbenog materijala s INTERGRAFIKA-TTŽ d.o.o.