Operativno-tehnički stožer HVZ je nadležno tijelo HVZ odgovorno za provedbu
vatrogasne djelatnosti.
Operativno-tehnički stožer broji 22 člana.
Operativno-tehnički stožer HVZ čine načelnik HVZ i županijski vatrogasni
zapovjednici.

Stalna radna tijela Operativno-tehničkog stožera su:
1. Savjet vatrogasne mladeži;
2. Odbor za normizaciju vatrogasne tehnike i opreme;
3. Odbor za osposobljavanje i usavršavanje;
4. Odbor za informatizaciju;
5. Odbor za vatrogasna natjecanja.

Operativno-tehnički stožer može osnivati i druga radna tijela te stručne skupine radi ostvarivanja svojih zadaća.

Radna tijela OTS-a:
1. Povjerenstvo za potražne pse u vatrogastvu
2. Povjerenstvo za simulatore plamenih udara (SPU)