Predsjedništvo HVZ je izvršno tijelo Skupštine HVZ.
Predsjedništvo HVZ broji od 23 do 25 članova.
Predsjedništvo HVZ čine: predsjednik, načelnik i predsjednici vatrogasnih
zajednica županija i Grada Zagreba.

Predsjedništvo ima Kolegij, koji je izvršno tijelo Predsjedništva i savjetodavno
tijelo predsjednika.


Stalna radna tijela Predsjedništva su:
1. Odbor za organizacijska i financijska pitanja,
2. Odbor za informativno-promidžbenu i nakladničku djelatnost,
3. Odbor za odlikovanja i priznanja,
4. Odbor za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti.

Predsjedništvo može osnivati radna tijela za obavljanje poslova iz svoga
djelokruga.

Radna tijela Predsjedništva:
1. Povjerenstvo za profesionalno vatrogastvo
2. Povjerenstvo za dobrovoljno vatrogastvo