3. sjednica, 18. prosinca 2013. god., Zagreb

Zapisnik sa 2. sj. Predsjedništva HVZ,
Izmijene i dopune Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2014. godinu
Program osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca i financijski plan za 2014.
Plan nabave za 2014. godinu
II. izmjene i dopune plana nabave 2013
Obrazloženje II. izmjene i dopune plana nabave 2013.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici
Izmjene programa informativno-promidžbene i nakladničke aktivnosti u 2013.
Informacija o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama

2. sjednica, 6. studenog 2013. god., Hrašće

Prijedlog preraspodjele-rebalansa za 2013. god.
Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2014. i projekc. za 2015. i 2016.
Izmjene i dopune Operativnog programa rada za 2014. i projek. za 2015. i 2016
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika i odgovorne osobe javnog naručitelja - HVZ u postupcima javne nabave
Odluka o raspisivanju natječaja za najbolji likovni i liter. rad
Izmjene programa informativ.-promidž. i nakladn. aktivnosti u 2013
Program informativno-promidžbene i nakladničke aktivnosti u 2014.
Odluka o potvrđivanju člana OTS-a
Odluka o nakladi i distribuciji VV
Odluka o obimu stranica i količini brojeva VV
Odluka o visini pretplate na VV
Odluka o zastupljenosti rubrika u VV
Odluka o članovima uredništva i distribuciji SZ časopisa

1. sjednica, 11 srpnja 2013. god., Zaprešić

Zapisnik sa 1. sj. Predsjedništva HVZ, 11. srpanj 2013., Zaprešić
Poslovnik o radu Povjerenstva za profesionalno vatrogastvo
Poslovnik o radu Povjerenstva za dobrovoljno vatrogastvo
Poslovnik o radu Odbora za organizacijska i financijska pitanja
Poslovnik o radu Odbora za odlikovanja i priznanja
Poslovnik o radu Odbora za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti
Poslovnik o radu Odbora za informativno-promidžbenu i nakladničku djelatnost
Odluka o imenovanju 2 zamjenika predsjednika HVZ
Odluka o imenovanju 5 potpredsjednika HVZ
Odluka o imenovanju članova Nakladničkog savjeta VV
Odluka o imenovanju članova uredništva VV
Imenovanje predstavnika HVZ u NO za preventivnu zaštitu i gašenje požara
Odluka o osnivanju Povjerenstva za dobrovoljno vatrogastvo
Odluka o izboru članova Odbora i Povjrenstava Predsjedništva
Odluka o imenovanju članova UO Zaklade Kornati
Odluka o imenovanju članova UV Vatrogasne škole
Odluka o raspodjeli osobne zaštitne opreme
Odluka o određivanju kriterija za predlaganje dodjele odlikovanja i priznanja RH,Povelje RH i Hrvatske državne nagrade