7. sjednica, 17. prosinca 2014. god., Jastrebarsko

Ad.0. Dnevni red
Ad.1. Zapisnik sa 6. sjednice Predsjedništva HVZ-a,
Ad.2. III Izmjene i dopune plana nabave za 2014.g
Ad.3.Pravilnik o načinu provedbe postupka nabave bagatelne vrijednosti
Ad.4. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u HVZ-u
Ad.5. Prijedlog Plana nabave za 2015.godinu
Ad.6. Odluka o visini troškova za službena putovanja i naknadama za rad u tijelima HVZ-a i dr. aktivnostima
Ad.7. Prijedlog plana osposobljavanja i usavršavanja i fina‏ncijski plan za 2015. godinu
Ad.9. Izvješće sa 11. državnog natjecanja vatrogasn mladeži RH, Čakovec 27. i 28. lipnja 2014.
Ad.11. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa
Ad.12. Informacija o oglednim primjercima Statuta
Ad.12a Naputak DVD-ima i VZ-a za usklađenje sa novim Zakonom o udrugama i Zakonom o fin.posl. i računovodstvu neprof. organizacija
Ad.12b. Statut DVD-a
Ad.12c. Statut VZ
Ad.12d. Statut VZŽ
Ad.13. Informacija o radu muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu
Ad.14.a. Izmjenjeni operativni program rada za 2015.g. i projekcija za 2016.g. i 2017.g. s financijskim pokazateljima
Ad.14.b Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2015.g. i projekcija za 2016.g. i 2017.g.
Ad.15 Informacija o mogućnosti otkupa literature

6. sjednica, 24. listopada 2014. god., Kolan

6 0 Dnevni red
6 1 Zapisnik sa 5. sjednice Predsjedništva
6 2a II. Izmjene i dopune plana za 2014.godinu
6 2b Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o projektu Holistic- Adriatic olistic Forest Fire Protection
6 2c Prijedlog Rebalansa za 2014. 040 30 RKP 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica - Copy
6 3 Dopuna Izmjena i dopuna mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2014.godinu
6 4 Odluka o određivanju kriterija za predlaganje dodjele odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske
6 5 slikovni prilog Pravilnika za odlikovanja HVZ-a_usvojeno_VV
6 5 Pravilnik o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa.
6 7a Analiza programa informativno-promidžbene i nakladničke aktivnosti u 2014. godini
6 7b Program informativno-promidžbene i nakladničke aktivnosti u 2015.- godini
6 8a Odluka o članovima uredništva vatrogasnog vjesnika
6 8b Odluka o obimu stranica i količini brojeva vatrogasnog vjesnika u 2015. godini
6 9 Odluka o dopuni Odluke o cjeniku priručnika i drugih materijala obrazovnog sadržaja koje izdaje Hrvatska vatrogasna zaednica
6 11a Proces programiranja za fondove Europske Unije za razoblje 2014-2020
6 11b Izvješće o aktivnostima u okviru EU- IPA projekta HOLISTIC
6 11c Izvješće o ostvarenim informatičkim projektima putem HAKOM-a
6 12 Odluka o dodjeli zvanja viši počasni vatrogasni časnik

5. sjednica, 30. svibnja 2014. god., Karlovac

Poziv 5. sjednica Predsjedništva 30 05 2014, Karlovac
Zapisnik 4. sjednica Predsjedništva 27 03 2014
Odluka o pomaganju područja stradalih u poplavama u svibnju 2014
Odluka o davanju pomoći područjima stradalim u poplavama u svibnju 2014
Odluka o nabavi profesionalnog šatora za potrebe vatrogasaca
Prijedlog Godišnjeg plana rada za 2015.
Prijedlog Oprerativnog programa rada za 2015.godinu
Prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2015.
Prijedlog Mjerila o korištenj sredstva premije osiguranja za 2015.
Odluka o izboru radnih tijela
Odluka o raspodjeli osobne zaštitne opreme

4. sjednica, 27. ožujka 2014. god., Križevci

0.Dnevni red
1.Zapisnik sa 3.sj. Predsj.
2.a.Izmjene i dopune Operativnog za 2014.g.
2.a.Rebalans plana prihoda i rashoda za 2014.g. s Obrazloženjem
2.b. I.izmjene Plana nabave za 2014.g.
3.a.Odluka o donaciji (darovanju) službenog vozila HVZ
3.b.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o UU i SP u SS HVZ
4.a.Izvješće o prihodima i rashodima
4.a.Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
4.a.Obrazloženje uz Plan prihoda i rashoda
4.a.Posebni prikaz sredstava premije osiguranja
4.b.Izvršenje Operativnog za 2013.g. s financijskim pokazateljima
5.Odluka o projektu HOLISTIC - Adriatic Holistic Forest Fire Protection
6.Odluka o održavanju svečane sjednice i 138. redovite sj. Skupštine
7.Program mjeseca zaštite od požara za 2014
8.Odluka o dodjeli povelja i plaketa Dezelić-Kolarić
9.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odlikovanjima
10.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u RH
11. Pravilnik o polaganju ispita za vatrogasnog suca
13.Pravilnik o provedbi vatrogasnih natjecanja za Kup HVZ
14.Program informativno-promidžbene i nakladničke djelatnosti
15.Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za izbor likovnih i literarnih radova
16.Odluka o korištenju službenih mobilnih telefona
17.Odluka o imenovanju ovlaštnih predstavnika i odgovorne osobe javnog naručitelja u postupcima javne nabave
18.Odluka o dodjeli zvanja PVVC Ilija Prebeg
19.1.Pravilnik o korištanju računalne aplikacije HVZ VM
19.2.Zahtjev za korištenje
19.3.Prijedlog za uskratu
19.4.Komunikacija i korisnička podrška za korisnike