11. sjednica, 18. prosinca 2015.g., Jastrebarsko

Poziv
1. Zapisnik s 9. sjednice Predsjedništva i OTS-a 30.06.2015., Ilok
2. Zapisnik s 10. sjednice Predsjedništva, 22.09.2015. Sisak
3. a I. Izmjene i dopune plana nabave za 2015
3. c Odluka o cjeniku Pririučnika
3. c Odluka o cjeniku Pririučnika, Monografija
3 d II. Izmjene i dopune plana nabave za 2015.
4. Plan nabave za 2016.
5. Odluka o darovanju službenog vozila DVD Ružić
9. Strategija informatizacije HVZ 2015-2020
10. Program osposobljavanja i usavršavanja dobrovoljnih vatrogasaca 2016
11. Odluka o korištenju grba RH na zaglavlju akata
12. Odluka o obveznom redoslijedu korespondencije HVZ, VZŽ, DVD
13. Program informativno promidžbne i nakladničke djelatnosti za 2016
16. Vjerodostojno tumačenje čl. 5. Pravila vatrogasne službe
17. Izmjene i dopune Pravilnika o odlikovanjima
18.a. Odluka priznavanje god osnivanja DVD Margečan
18.b. Odluka priznavanje godina osnivanja DVD Strizivojna
19. Odluka o dodijeli zvanja PVVČ Poleti Zdenko
20. Odluka sufinanciranje dijela troškova svečanog mimohoda

10. sjednica, 22. rujna 2015.g., Sisak

Poziv
Ad 1 Odluka - imenovanje likvidatora
Ad 2 Odluka o raspodijeli osobne zaštitne opreme

9. sjednica, 30. lipnja 2015.g., Ilok

Poziv
Zapisnik sa 8. sjednice Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, 15.04.2015.
Odluka o mjestu održavanja 139. redovite sjednice skupštine
Odluka o zajedničkom financiranju informativno promidžbene aktivnosti u 2016. g.
Program XX. Međunarodnog natjecanja vatrogasne mladeži CTIF-a
Odluka o održavanju VII. državnog natjecanja i XII državnog natjecanja vatrogasne mladeži u 2016. g.
Odluka o dodjeli zvanja počasni viši vatrogasni časnik - JOŠKO GRUBIĆ
Odluka o dodjeli zvanja počasni viši vatrogasni časnik - EMILIO GRUIĆ

8. sjednica, 15. travnja 2015.g., Valpovo

Ad.0. Dnevni red 8. sjednice Predsjedništva HVZ
Ad.1. Zapisnik sa 7. sjednice Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice 17.12.2014.
Ad.4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika i odgovorne osobe javnog naručitelja HVZ u postupcima javne nabave

Ad.6. Pravilnik o školovanju i licenciranju vatrogasnih spasilačkih timova sa psima

Ad.7. Pravilnik o provedbi vatrogasnih natjecanja za Kup Hrvatske vatrogasne zajednice
Ad.8. Program obilježavanja Mjeseca zaštite od požara u 2015.godini
Ad.9. Odluka o održavanju svečane sjednice Skupštine HVZ
Ad.10. Odluka o dodjeli povelja i plaketa s likom Gjure S.Deželića i Mirka Kolarića
Ad.11. Odluka o predlaganju za dodjelu odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske
Ad.12. Odluka o dodjeli zvanja Viši počasni vatrogasni časnik
Ad.13. Odluka o dodjeli odlikovanja za posebne zasluge
Ad.14. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za natječaje Hrvatske vatrogasne zajednice
Ad.15. Odluka o sadržaju Vatrogasnog godišnjaka
Ad.16. Odluka o nabavci opreme za spašavanje prilikom poplava
Ad.17. Odluka o priznavanju godine osnivanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva Marija Magdalena