3. sjednica, 21. prosinca 2017.g., Jastrebarsko

3_0_Poziv i Dnevni red
3_1 - Zapisnik  s 2._sjednice Predsjednistva
3_3 - Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika HVZ
3_4 - Izmjene i dopune plana nabave 2017
3_5 - Odluka izmjene dopune troska sl. put naknade i dr. akti
3_6a - Prijedlog za dodjelu zvanja - Branimir Cvetanić
3_6b - Odluka o dodjeli zvanja PVVC - Branimir Cvetanić
3_7 - Odluka o donaciji službenog vozila
3_8 - Projekt UVI
ZAPISNIK - 3. sjednica Predsjedništva

2. sjednica, 4. listopada 2017.g., Mali Lošinj

2_0_Poziv i Dnevni red
2_1_Zapisnik s 1. sjednice Predsjednistva
2_2_Obrazlozenje prijedloga operativnog programa
2_2a_Financijski plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
2_2b_Operativni program rada za 2018. i projekcije za 2019. i 2020.
2_2c_Rebalans HVZ 2017
2_3_Odluka o imenovanju clanova Nacionalnog odbora za preventivnu zastitu i gasenje pozara
2_4_Godisnji plan rada za 2018
2_5 - Ispravak Pravilnika suci
2_5 - Prijedlog Pravilnika suci - usvojeno - faksimili
2_5_Pravilnik o polaganju ispita za vatrogasnog suca
2_6_Program osposobljavanja i usavrsavanja dobrovoljnih vatrogasaca u 2018
2_7_Program IPNA_2018
2_8_Mjerila o koristenju sredstava premija osiguranja za 2018
2_9_Milorad Ćupurdija
2_9_Odluka o dodjeli zvanja PVVC-Milorad Cupurdija
2_9_dopis-Milorad Ćupurdija
ZAPISNIK - 2_SJ_PRED - ver3_ZP

1. sjednica, 20. srpnja 2017.g., Križevci

1_0 - Poziv i dnevni red
1_10 - Imenovanje UV Vatrogasne škole
1_11a - Odobrenje SO HVZ
1_13_1 - Zahtjev za dodjelu odlikovanja i priznanja za DVD Klana
1_13_2 - Odluka VZ PZG o PVVC
1_13_3 - Odluka PVVC Damir Trinajstic
1_13_5 - Odluka PVVC - Zvonko Mrvcic
1_13_6 - Odluka PVVC - Hinko Hlusicka
1_14 - Odluka o cjeniku priručnika izmjene
1_16 - Pravilnik jednostavna nabva
1_17 - Odluka o raspodjeli OZO 2017
1_2 - Poslovnik o radu Predsjednistva HVZ 2017-2021
1_3a - Odluka email imenovanje Tajnika SS HVZ
1_3a - Potvrda imenovanje Tajnika SS HVZ
1_4a - Poslovnik Odbor organizacijska i financijska pitanja
1_4b - Poslovnik Odbor informativno promidzbenu nakladnicku djelatnost
1_4c - Poslovnik Odbor odlikovanja
1_4d - Poslovnik Odbor istraživanje povijesti
1_4e - Poslovnik Povjerenstvo dobrobvoljno vatrogastvo
1_4f - Poslovnik Povjerenstvo profesionalno vatrogastvo
1_5a - Imenovanje zamjenika predsjednika HVZ 2017 - 2021
1_5b - Imenovanje potpredsjednika HVZ 2017 - 2021
1_6a - Izbor Nakladničkog savjeta VV
1_6b - Izbor Uredništva VV
1_8a - Izbor i imenovanje - Odbor organizacijska i financijska
1_8b - Izbor i imenovanje - Odbor informativno promidžbenu i nakladničku djelatnost
1_8c - Izbor i imenovanje - Odbor odlikovanja i priznanja
1_8d - Izbor i imenovanje - Odbor istraživanje povijesti
1_8e - Izbor i imenovanje - Povjerenstvo dobrovoljno vatrogastvo
1_8f - Izbor i imenovanje - Povjerenstvo profesionalno vatrogastvo
1_9 - Imenovanje UO Zaklade Kornati