4. sjednica, 25. travnja 2018. g., Čakovec

0_Imenovanju v.d. Tajnice SS HVZ-elektronskim putem
4_0_POZIV I IZMJENJENI DNEVNI RED
4_1 - Zapisnik s 3 sjednice
4_10 - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenim putovanjima
4_11 - Pravilnik o školovanju i licenciranju vatrogasnih spasilačkih timova sa psima (002)
4_12 - Odluka o odrzavanje svecane sjednice Skupštine
4_13 - Program Mjeseca ZOP 2018
4_14 - Najpothvat u vatrogastvu za 2017 - prijedlog (2)
4_15 - Imenovanje povjerenstva za natjecaje HVZ
4_16 - Odluka o dodjeli povelja i plaketa s likom Dezelic - Kolaric 2018
4_17 - Odluka o predlaganju kandidata za dodjelu drzavnih priznanja
4_17a - Odluka o predlaganju kandidata za dodjelu državnih odlikovanja
4_18 - Zlatne medalje izvan roka
4_18_Zlatne medalje i plamenice izvan kvote
4_19a - Odluka o dodjeli zvanja PVVC - Petar Štedul
4_19b - Odluka o dodjeli zvanja PVVC - Janko Tomičić
4_19c - Odluka o dodjeli zvanja PVVC - Vladimir Brajak
4_19d - Odluka o dodjeli zvanja PVVC -Darko Razum
4_19e. Odluka o dodjeli zvanja PVVC - Marijan Kirić
4_19f - Odluka o dodjeli zvanja PVVC - Vladimir Bašek
4_19g - Odluka o dodjeli zvanja PVVC - Zdravko Mikolaj
4_19h - Odluka o dodjeli zvanja PVVC - Slavko Pergar
4_19i - Odluka o dodjeli zvanja PVVC - Marijan Serec
4_2a - Plan nabave 2018, potvrdjen
4_2b - Odluka o imenovanju v.d. Tajnice SS HVZ
4_3_Izvješće o radu HVZ 2017 v12
4_4 - Obrazlozenje uz financijsko izvješće-završni račun HVZ-a za 2017. g.
4_4 - Prijedlog Izvješće o financijskom poslovanju-Završni račun HVZ-a za 2017.g.
4_6 - Jedinstveni cjenik za obracun troškova vatrogasnih intervencija na prometnicama
4_7a - Zahtjev za zamjenu clana Povjerenstva za profesionalno vatrogastvo
4_7b - Odluka Povj_prof_vatrog izmjena clana
4_8 - Pravilnik o provedbi vatrogasnih natjecanja za kup Hrvatske
4_9 - Pravilnik o vatrogasnim natjecanjima kon

5. sjednica, 28. lipnja 2018. g., Zaprešić

5_0_poziv i dnevni red
5_1_4.sj.Predsjednistva.ZAPISNIK.25.4.2018_
5_2_Odluka o imenovanju Tajnice SS HVZ
5_3_Odluka o izmjeni Odlluke o uvjetima koristenja
5_5_Odluka o dodjeli zvanja PVVC -Dragan Krleža
5_5_a_ prijedlog
5_6_Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju potpredsjednika

6. sjednica, 20. rujna 2018. g., Medulin

6_0_poziv i dnevni red
6_1_zapisnik s 5. sjedniceVZP
6_2_Odluka o izmjenama i dopunama Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2018.
6_3_Program informativno-promidžbene i nakladničke aktivnosti u 2019.
6_4_Prijedlog_Izmjene i dopune OP 2018
6_5_6-OP i FP 2019-2021- final v2
6_8_ razno_Odluka o dodjeli zvanja PVVČ_Mirko Ščančar

7. sjednica, 20. prosinca 2018. g., Jastrebarsko

7_0_poziv i dnevni red
7_10_ Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje
7_1_zapisnik sa 6.sjednice (2)
7_2_a_Izmjene i dopune Drzavnog proracuna RH za 2018
7_2_b_Izmjene i dopune Plana nabave
7_4_Prijedlog Godišnjeg plan rada HVZ za 2019
7_5_Programa osposobljavanja i usavrsavanja dobrovoljnih vatrogasaca za 2019..
7_6_prijedlog Mjerila o koristenju sredstava premija osiguranja
7_7_Pravilnik o IS HVZ (odobren na 10. OTS-u i dodan SPIS u č3)
7_8_Odluka o cjeniku prirucnika i drugih materijala obrazovnog sadrzaja koje izdaje HVZ
7_9_Odluka o priznavanju godine DVD biograd