Skupština je najviše tijelo upravljanja HVZ.
Mandat članova Skupštine i članova svih tijela HVZ je četiri (4) godine.
Skupštinu čine predstavnici redovitih članica HVZ, izabrani na skupštinama
vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba.