Pravilnik o načinu provedbe postupka nabave bagatelne vrijednosti 18.12.2014.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti 18.12.2014.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalnoj odgovornosti u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici
Pravilnik o fiskalnoj odgovornosti HVZ

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano
financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2013.godini(NN2913)