Rad tijela HVZ-a

 Temeljem članka 22. Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice tijela HVZ-a su:
1. Skupština,
2. Predsjedništvo,
3. Predsjednik,
4. Operativno-tehnički stožer,
5. Načelnik,
6. Nadzorni odbor,
7. Sud časti.