Vatrogasni vjesnik općenito

Na konstituirajućoj Skupštini Hrvatsko-slavonske vatrogasne zajednice 1876. godine dan je prijedlog o pokretanju službenog hrvatskog vatrogasnog glasila. Prvi broj „Vatrogasnog viestnika“ je izašao 5. siječnja 1896. godine. Časopis je izdan sa ciljem promicanja vatrogastva i izvještavanja o vatrogasnim aktivnostima dobrovoljnih vatrogasnih društava.
U gotovo 120 godina postojanja (časopis nije izlazio od 1963. do 1971. g.), izlazio je u raznim formatima te je nekoliko puta mijenjao ime, ali je ostao glavno glasilo hrvatskih vatrogasaca.

I danas "Vatrogasni vjesnik“ prati sva događanja bitna za hrvatsko vatrogastvo putem stručnih članaka, prikaza vatrogasnih intervencija i drugih bitnih segmenata iz vatrogasnog života.