Na današnji dan 1896. godine izašao je prvi broj "Vatrogasnog viestnika - glasila Hrvatsko - slavonske vatrogasne zajednice".

Izdavanje vatrogasnog  časopisa koji će donositi vijesti iz hrvatskog vatrogastva te stručne članke, bilo je jedno od ciljeva pri osnivanju Hrvatsko - slavonske vatrogasne zajednice 1876. godine. Nedostatak financijskih sredstava, ali i manjak stručnih suradnika onemogućio je izdavanje časopisa u prvim godinama djelovanja Zajednice.

Dok je zajednica tražila načine za izdavanje časopisa, Vjenceslav Mayer je 1892. pokrenuo "prvi hrvatski ilustrovani časopis za vatrogasna družtva i obćine"  pod nazivom "Vatrogasac". Ostvario je suradnju s vodećim ljudima Zajednice, no ubrzo dolazi do razlaza između Mayera i vodstva Zajednice. Stoga je odlučeno da Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica izda vlastiti časopis pod nazivom Vatrogasni viestnik.

Prvi broj "Vatrogasnog viestnika - glasila Hrvatsko slavonske vatrogasne zajednice" izašao je iz tiska 5. siječnja 1896. godine. Kao dodatak svakom broju tiskana je i Tehnička smotra koja pokriva teme iz razvoja vatrogasne tehnike, načina gašenja požara i sl. Časopis u početku izlazi kao polumjesečnik, a pokriva teme iz života hrvatskih dobrovoljnih vatrogasnih društava te donosi članke iz vatrogastva europskih zemalja, pa čak i SAD-a. Časopis se financirao pretplatom i reklamama. Zbog kvalitete časopisa, Visoka kraljevska Hrvatsko -  slavonsko - dalmatinska vlada dopisom iz 1896. preporuča "Vatrogasni viestnik" svim vatrogasnim društvima i općinama.

Časopis izlazi kao glasilo Hrvatsko slavonske vatrogasne zajednice, Vatrogasne zajednice Savske banovine, Vatrogasne zajednice Banovine Hrvatske te kao glasilo vatrogastva Nezavisne države Hrvatske.

Pod nazivom "Savremeno vatrogastvo" časopis izlazi od 1950. do 1955, kada mjenja naziv u "Suvremeno vatrogastvo. Od 1963. do 1971. časopis ne izlazi. Časopis je ponovno pokrenut 1972. godine. Stari naziv je vraćen 1998. godine te od tada do danas izlazi kao "Vatrogasni vjesnik".

"Vatrogasni vjesnik - glasilo za zaštitu od požara i vatrogastvo utemeljeno 1896." danas izlazi u 10 brojeva godišnje. Donosi stručne članke o vatrogastvu i zaštiti od požara, analize i izvješća s intervencija, izvješća o radu tijela HVZ-a te zanimljivosti iz vatrogastva u svijetu. Vatrogascima na terenu su svakako zanimljive vijesti iz rada županijskih vatrogasnih zajednica. Članke pišu stručni suradnici, vatrogasni zapovjednici s terena, županijski izvjestitelji te djelatnici Hrvatske vatrogasne zajednice.
Ovu značajnu obljetnicu Hrvatska vatrogasna zajednica će obilježiti prigodnim izdanjem "Vatrogasnog vjesnika" i izložbom naslovnica časopisa koja će biti postavljena u Muzeju hrvatskog vatrogastva u svibnju 2016. godine,

Uredništvo "Vatrogasnog vjesnika" zahvaljuje autorima članaka i izvjestiteljima na suradnji i svim čitateljima na vjernosti.