13. sjednica Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice održana je dana 28. lipnja 2016. godine s početkom u 11,00 sati u Novom Marofu.

Sjednici Predsjedništva HVZ nazočio je i župan Varaždinske županije g. Predrag Štromar, koji je pozdravio sve članove Predsjedništva HVZ te im zaželio dobrodošlicu u Varaždinskoj županiji. U svom kraćem izlaganju istaknuo je da je Varaždinska županija kolijevka hrvatskog vatrogastva jer je u Varaždinu 1864. osnovano prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u ovom dijelu Europe. Istaknuo je da su vatrogasci iz Varaždinske županije, kao i prethodnih godina, spremni za eventualne dislokacije i pomoć kolegama na priobalju, ali da se nada da neće biti puno intervencija, te zahvalio na svim aktivnostima koje vatrogasci rade tokom čitave godine, a sve s ciljem zaštite i spašavanja ljudi i imovine na području Republike Hrvatske.


Nakon njega, članovima se obratio i domaćin Nedeljko Vukalović, član Predsjedništva HVZ, ujedno i predsjednik Vatrogasne zajednice Grada Novog Marofa i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Novi Marof, prezentirajući povijest Grada Novog Marofa te teritorijalni i gospodarski ustroj. Istaknuo je da je u VZG Novi Marof učlanjeno 7 DVD-a koji raspolažu sa 14 vozila, od čega 3 navalna, 8 kombi vozila te 4 ostala. VZG Novi Marof ima oko 750 članova, a od čega 102 operativca, koji godišnje samostalno odrađuju 40 – 50 intervencija, te još toliko uslužnih. Za veće akcidente na raspolaganju imaju Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina, ali dodaje da potreba za njihovim izlaskom na području VZG Novi Marof nije bila zadnjih 20 godina. Dodao je da nemaju profesionalnih vatrogasaca na području grada, već svega jednog spremištara koji honorarno obavlja svoj posao.

Sjednicom je rukovodio i predsjedavao predsjednik HVZ Ante Sanader. Članovi Predsjedništva tako su potvrdili odnosno usvojili Priručnik za vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj. Donesen je i Pravilnik o korištenju informacijskih sustava HVZ, kojim se uređuje informacijski sustav Hrvatske vatrogasne zajednice kao jedinstveno programsko rješenje za automatsku obradu podataka, sa načinom i mjerama zaštite osobnih podataka. Usvojena je i odluka o sklapanju Okvirnog ugovora o korištenju usluga mobilne telefonije, te Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja, kojom se pobliže uređuju uvjeti korištenja sredstava i imovine proračunskih korisnika, odnosno namjensko, ekonomično i učinkovito korištenje sredstva iz državnog proračuna, te smanjenje troškova u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Donesen je i Pravilnik o službenim putovanjima, koji definira proceduru otvaranja putnih naloga i izvještavanje o službenom putu, te rokove provedbe aktivnosti vezanih za službena putovanja. Donesene su i odluke o predlaganju kandidata za dodjelu državnih odlikovanja i odluke o dodjeli odlikovanja za posebne zasluge. Donesena je i Odluka o novčanim donacijama za potrebe rada Muzeja hrvatskog vatrogastva, koji se financira iz sredstava državnog proračuna, te bi se na ovaj način prikupljena novčana sredstva donacijama, što je praksa i u gradskim i drugim muzejima, koristila za unapređenje rada muzeja. DVD-u Imbriovec priznata je godina 1937. kao godina osnutka, te su donesene odluke o dodjeli zvanja „viši počasni vatrogasni časnik“, sukladno pravilniku.

PRIPREMIO:
Renato Podbojec