Hrvatska vatrogasna zajednica održala je 16. listopada 2012. godine u Pučkom otvorenom učilištu u Slatini svoju 136. redovnu sjednicu Skupštine.

Uz članove Skupštine HVZ-a, sjednici su bili nazočni i Avgustin Pavičić, načelnik Sektora za inspekcijske poslove u MUP-u, pukovnik Stanko Šimunović (MORH), Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, Zdravko Dijaković, dožupanVirovitičko-podravske županije, zamjenica gradonačelnika Grada Slatine Jovana Žnidarec i dva predstavnika HGSS-a.
Sjednici je predsjedavao predsjednik HVZ-a Ante Sanader.
Podnesena su Izvješća o radu o radu HVZ-a za 2011. godinu, o financijskom poslovanju-završni račun HVZ-a za 2011. godinu i Nadzornog odbora HVZ-a za 2011. godinu.
Predsjedništvo HVZ-a je utvrdilo prijedloge Programa rada HVZ-a za 2013. godinu i Plana prihoda i rashoda HVZ-a za 2013. godinu te Prijedlog Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2013. godinu.
Temeljem članka 26. Statuta HVZ-a, Skupština je donijela Odluku o razrješenju i imenovanju člana Predsjedništva i Savjeta vatrogasne mladeži: na temelju prijedloga Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, član Predsjedništva HVZ Željko Čoga razrješuje se dužnosti. Na temelju prijedloga Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, za člana Predsjedništva HVZ imenuje se Zoran Smolić.
Na temelju prijedloga Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, član Savjeta vatrogasne mladeži Tihomir Trstenjak razrješuje se dužnosti. Na temelju prijedloga Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije, za člana Savjeta vatrogasne mladeži imenuje se Silvestar Štefović.
Verifikacijsko povjerenstvo utvrdilo je da su na sjednici Skupštine bili prisutni predstavnici svih vatrogasnih zajednica županija.