U utorak 22. siječnja 2013. godine u Uredu Hrvatske vatrogasne zajednice održana je 14. sjednica Odbora za natjecanja Hrvatske vatrogasne zajednice.

Na dnevnom redu Odbor je raspravljao o pripremama za izlučno natjecanje koje će se održati 12. svibnja 2013. god. na području Zagrebačke županije. Izlučno natjecanje će se provesti prema Pravilniku Hrvatske vatrogasne zajednice uz sljedeće promjene,
- na izlučnom natjecanju izvodit će se dvije vježbe i dvije štafetne utrke
- za konačni rezultat zbraja se bolja vježba i bolja štafetna utrka
- vježba s VMŠ izvodi se s B tlačnim cijevima dužine 20 metara
Štafetna utrka se izvodi s kompletnim preprekama prema Pravilniku CTIF-a, tako da se za štafetnu utrku koristi tunel. Raspored prepreka na štafetnoj utrci biti će postavljen prema Pravilniku CTIF-a.
Članovi Odbora za natjecanja raspravljali su o provedbi vatrogasnih sudačkih ispita koji će se održati tokom jeseni 2013. godine. prema Pravilniku o polaganju ispita za vatrogasnog suca.