Uključivanje u Program potpora HAKOM-a za širokopojasni internet za vatrogasne organizacije na područjima pod posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima.

Klasa: 900-01/12-01/03
Ur. broj: 363-01-12-12-1
Zagreb, 21. veljače 2012.


                                                           - VATROGASNIM ZAJEDNICAMA ŽUPANIJA
- VATROGASNOJ ZAJEDNICI GRADA ZAGREBA
                                                                                                         

Predmet: Uključivanje u Program potpora HAKOM-a za širokopojasni internet

  • poziv za prijavu, dostavlja se

            Jedan od temeljnih strateških ciljeva Hrvatske vatrogasne zajednice je sveobuhvatna informatizacija i informatičko uvezivanje vatrogasnih organizacija, čime se omogućuje praćenje i bilježenje njihovih  intervencija, aktivnosti, članstva, opreme itd., što je potvrđeno i u Strateškom planu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske za 2012. godinu (u okviru općeg cilja 2. "Smanjiti posljedice nesreća i elementarnih nepogoda", Hrvatska vatrogasna zajednica provodi posebni cilj 2.2. "Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava", način ostvarenja 2.2.2. "Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi", pokazatelji rezultata 2.2.2.2. "Ustrojavanje izvješćivanja s vatrogasnih intervencija" i 2.2.2.3. "Povećanje broja vatrogasnih operatera").

            Modularni razvoj postojeće web-aplikacije "VATROGASNA MREŽA", koja već sada ima oko 1.700 vatrogasnih operatera (uneseni podaci oko 2.100 vatrogasnih organizacija s trenutno unesenih oko 60.000 članova) ima za cilj uvezivanja svih vatrogasnih organizacija u jedinstveni informacijski sustav.

U tu je svrhu Hrvatska vatrogasna zajednica dogovorila s Hrvatskom agencijom za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) program potpore za omogućavanje priključenja na širokopojasni internet za vatrogasne organizacije s područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja i otoka (popis općina, gradova i naselja u privitku).
Program potpore omogućit će priključenje na širokopojasni internet, dok troškove samog priključenja maloprodajne usluge snose kandidirane vatrogasne organizacije.
Krajnji rok za dostavu prijava je 29. veljače 2012. godine na priloženom obrascu, i nakon toga nije više moguća kandidatura.
Stoga molimo da žurno obavijestite vatrogasne organizacije s područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja i otoka, da provjere mogućnosti priključenja na širokopojasni internet, i ako istu nemaju, da se pravovremeno kandidiraju.

Kontakt-osoba za eventualna pitanja je Gordan Borković (091 4896 207).

 

S poštovanjem,

                                                                       Načelnik                    

                                                                                   mr. Željko Popović, dipl. ing.

Privitak:
- obrazac prijave
- popis općina, gradova i naselja s područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja i otoka

Originalni dopis
Obrazac prijave
Popis općina, gradova, naselja s područja posebne državne skrbi, brdsko-planinskih područja
Popis otoka