Vlada Republike Hrvatske uputila je Saboru na donošenje novi prijedlog Zakona o udrugama.

Ministarstvo uprave od 18.12.2012. do 18.01.2013.g. provodilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja novog Zakona o udrugama.

Na njihovim internetskim stranicama objavljeno je Izvješće o provedenom savjetovanju te pristigle primjedbe/mišljenja dionika s obrazloženjima o prihvaćanju/neprihvaćanju istih.

Hrvatska vatrogasna zajednica je također sudjelovala u procesu savjetovanja dajući prijedloge koji su proizašli kao zaključci nadležnih tijela HVZ.

LINK: http://www.uprava.hr/default.aspx?id=13778

Nakon završenog procesa savjetovanja, Ministarstvo uprave je Nacrt prijedloga Zakona o udrugama uputilo u daljnju proceduru.

Dana 03.10.2013.g. nacrt prijedloga Zakona bio je na sjednici Vlade Republike Hrvatske (3. točka dnevnog reda),

LINK: http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/sjednice_i_odluke_vlade_rh/118_sjednica_vlade_republike_hrvatske

odakle je upućen u redovnu saborsku proceduru donošenja zakona.

Dana 04.10.2013.g. Dnevni red Sabora nadopunjen je Prijedlogom Zakona o udrugama, prvo čitanje, prijedlog zakona br. 485.

LINK: http://www.sabor.hr/prijedlog-zakona-o-udrugama-prvo-citanje-pz-br-485

Po donošenju, Zakon će stupiti na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Sve udruge, pa tako i vatrogasne organizacije, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o udrugama dužne su uskladiti svoje statute s novim Zakonom o udrugama. Za udruge koje to ne učine, nadležni ured državne uprave po službenoj dužnosti će brisati udrugu iz Registra udruga, uz prethodnu javnu objavu poziva vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi u roku od 30 dana od objave javnog poziva.

Prilog.

Prijedlog Zakona o udrugama