Dana 5. prosinca 2013. godine u Zagrebu je održana sjednica Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara.

Na dnevnom redu su bili Prijedlog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini i prijedlog Izvješća o realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini.
Nacionalni odbor je dao pozitivno mišljenje na obadva dokumenta, s tim da se inzistiralo na prepoznatljivom statusu vatrogasnih organizacija (kao što je slučaj s Ministarstvom obrane i Ministarstvom unutarnjih poslova).
Postupak usvajanja Programa za 2014. godinu pokrenut je ranije nego prethodnih godina, te je održan sastanak sa svim županijskim vatrogasnim zapovjednicima. Većina primjedbi koje su dostavljene u pismenom obliku su prihvaćene. Neke dislokacije će se u 2014. godini popunjavati domicilnim vatrogascima. Pripremljen je prijedlog vježbi za interventne postrojbe, koje će se održavati na terenu. U obuku vatrogasaca će biti uključeno samospašavanje.

Mario Starčević