Hrvatska vatrogasna zajednica je, u četvrtak 25.07.2019. godine, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Financijskom agencijom održala savjetovanje za vatrogasne organizacije u RH na temu „Obveze i primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18)“ na kojem je prisustvovalo preko 100 predstavnika vatrogasnih organizacija iz cijele Hrvatske.

Gđa. Maja Radišić Žuvanić iz Službe za digitalno gospodarstvo ispred Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta održala je predavanje u svezi s primjenom Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi te upoznala sudionike o zakonskim obvezama te tehničkim aspektom razmjene eRačuna sukladno EU normi. Prezentaciju možete preuzeti OVDJE.

Nakon predavanja o zakonu g. Viktor Obrol je, ispred Financijske agencije, održao prezentaciju kojom je objedinio zakonski i poslovno-tehnički aspekt elektroničkog računa u Hrvatskoj te upoznao sudionike s funkcionalnostima web aplikacije „eRačun za državu“ kao i FININ servis „e-Arhiva“. Prezentaciju možete preuzeti OVDJE.

Nakon održanih predavanja, predavači su odgovarali na mnoga pitanja sudionika, a najzanimljivija donosimo u nastavku:

 • Da li su vatrogasne organizacije obveznici Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi?

Sve vatrogasne organizacije obvezne su znati da li su obveznici Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a samim time i Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

Zakonom o javnoj nabavi i člankom 6. propisano je tko su javni naručitelji, a stavak 4. tog članka glasi:

4) Tijela javnog prava su subjekti koji ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

 1. imaju pravnu osobnost,
 2. osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj, i
 3. u iznosu većem od 50 % financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj.“

Sukladno navedenom, vatrogasne organizacije koje se financiraju u iznosu većem od 50% iz sredstava javnog naručitelja odnosno iz sredstava JL(R)S smatraju se javnim naručiteljima te samim time obveznici su primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

To uključuje i dobrovoljna vatrogasna društva koja se financiraju putem nadležne vatrogasne zajednice grada/općine/područja.

 • Da li postoje izuzeća od primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi?

Za slučajeve za koje Zakon o javnoj nabavi propisuje izuzeće ili su izvan primjene Zakona o javnoj nabavi, Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi se ne primjenjuje. Pojednostavljeno, za te isporuke i usluge nije potrebno izdavanje računa u elektroničkom obliku.

Evo nekoliko primjera:

 • Gotovinska plaćanja npr. službena kartica državnog dužnosnika koju koristi ad hoc za plaćanje ručka, cestarina, taxi-ja i sl. – nije javna nabava u smislu ovoga zakona te je to područje uređeno Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom
 • Fakturiranje zakupa poslovnih prostora i najma stanova u vlasništvu JLS pravnim osobama – npr. sportska dvorana koju škole iznajmljuju klubovima – nije u smislu ovog Zakona javna nabava pa ne morate izdavati eRačune
 • Fakturiranja komunalne naknade pravnim/fizičkim osobama
 • Fakturiranja komunalnih usluga pravnim/fizičkim osobama (odvoz  smeća, opskrba vodom…)
 • Fakturiranja stambene pričuve za gradske stanove od strane zgrade, a posredstvom upravitelja (npr. Sisak Stan prema Gradu Sisku, GSKG prema Zagrebu)
 • Fakturiranja JLS-u posla zbog koje je JLS osnovala neko trgovačko društvo (npr. fakturiranje održavanja cesta koje 'Ceste Jastrebarsko' fakturiraju svom osnivaču – gradu Jastrebarsko, Dugoselski komunalac za košnju trave gradu Dugom selu)
 • Fakturiranje školarina fizičkim/pravnim osobama (isto se odnosi i na tople obroke, produženi boravak, izlete…)
 • Prodaju zemljišta fizičkim i pravnim osobama – jer se tad ne radi o javnoj nabavi već o kupoprodaji, gdje u ulozi kupca nije javni/sektorski naručitelj već fizička ili pravna osoba
 • Prefakturiranje  režijskih (struja, voda) troškova prema korisnicima u npr.  Gradskoj upravi (Porezna uprava, Ured državne uprave)
 • Naknada 10% za uređenje voda prema npr. Hrvatskim vodama

Više o izuzećima možete pronaći u Zakonu o javnoj nabavi (članak 29. do članak 39.) ili u člancima iz stručnih časopisa koja su Vam dostupna na kraju.

 • Da li su u izuzeća uključeni i režijski troškovi?

Za većinu režijskih troškova se ne provodi postupak javne nabave pa samim time i niste obvezni zaprimati elektronički račun. Voda, komunalna naknada, HRT pretplata samo su neki troškovi koji nastaju prilikom poslovanja i gdje nemate mogućnost izbora drugog dobavljača. S druge strane telekomunikacijske usluge nudi nekoliko tvrtki te tu provodite postupak javne nabave i obvezni ste zaprimiti elektronički račun.

Dakle, potrebno je identificirati gdje se provodi postupak javne nabave te sukladno tome utvrditi hoćete li biti u obvezi za neke troškove poslovanja zaprimiti elektronički račun, a za druge ne.

 • Da li je vatrogasna organizacija dužna zaprimiti elektronički račun ukoliko za nabavku robe ili usluga plaćene gotovinom ili poslovnom karticom?

Nije, jer se prilikom nabavke robe i/ili usluga koje se plaćaju gotovinom ili poslovnom karticom ne provodi postupak javne nabave odnosno izdavanje narudžbenice. Ukoliko bi se isto plaćalo transakcijskim računom, onda su u obvezi zaprimiti elektronički račun.

 • Da li su vatrogasne organizacije obvezne koristiti FINU kao svog informacijskog posrednika?

Jedino javni naručitelji proračunski korisnici su obvezni izabrati FINU kao svog informacijskog posrednika. Svi drugi javni naručitelji (JLRS i s njima povezana društva), sektorski naručitelji  i gospodarski subjekti – dobavljači mogu birati bilo kojega informacijskog posrednika na tržištu unutar Republike Hrvatske.

 • Da li osoba iz vatrogasne zajednice, koja vodi knjigovodstvo za više vatrogasnih organizacija mora imati poslovni certifikat za svaku od njih?

Ne, osoba koja vodi knjigovodstvo mora imati jedino svoj digitalni certifikat, a sve vatrogasne organizacije daju punomoć toj osobi za zaprimanje i izdavanje elektroničkih računa.

 • Kolika je cijena FINA certifikata?

Cijene FINA usluga za izdavanje i zaprimanje odnosno arhiviranje elektroničkih računa možete provjeriti putem prezentacije g. Obrola.

 • Da li je obvezno arhivirati elektroničke račune i ako da, na koji način?

 Sukladno Zakonu o računovodstvu i Općem poreznom zakonu obvezni ste čuvati račune i druge knjigovodstvene isprave najmanje u roku od 11 godina. Elektroničke račune možete čuvati putem nekog digitalnog servisa arhive (npr. e-Arhiv, Moj-eArhiv i sl.) ili pak na svom lokalnom računalu. Ukoliko se odlučite arhivirati elektroničke račune na svom lokalnom računalu, imajte u vidu da ste obvezni sačuvati i .xml i .pdf format elektroničkog računa kako bi ste mogli dokazati njegovu izvornost i vjerodostojnost. Naravno, treba voditi računa da se isto ne čuva samo na jednom računalu već je potrebno raditi i rezervne kopije istog kako ne bi ostali bez elektroničkih dokumenata u slučaju primjerice kvara računala.

U slučaju dodatnih pitanja u vezi samih obveza iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, svoje upite možete poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , a upite vezano uz web aplikaciju „e-Račun za državu“ pošaljite na:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

I za kraj, dostavljamo Vam nekoliko članaka i mišljenje koje bi Vam mogli biti od pomoći: