HVZ

U tisku je novi broj Vatrogasnog vjesnika

U razdoblju od 4. do 7. travnja na Zagrebačkom Velesajmu održat će se Interprotex, međunarodni sajam zaštite osoba i imovine.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za prevenciju i pripravnosti u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu za 2017. godinu

Susret vatrogasnih puhačkih orkestara će se održati 1. srpnja 2017. godine u Malom Bukovcu (Varaždinska županija)

Hrvatska vatrogasna zajednica priprema dokumentaciju za pokretanje postupka javne nabave tiskovina. U sklopu predmeta nabave nalazi se i adresar Vatrogasni godišnjak za 2018. godinu.