HVZ

Sažetak stručnog rada poslati najkasnije do 15. veljače 2014. godine na adresu: VATROGASNE ZAJEDNICE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Vatrogasni godišnjak za 2014.  dostupan u Ekonomatu HVZ-a.

Zahvaljujući projektu portala Posao.hr „Mali svijet poslova“, 21. prosinca u West Gateu kod Zagreba, djeca su imala priliku na zabavan način naučiti više o mogućim budućim zanimanjima te dobiti informacije o poslovima koje bi htjeli raditi kada jednom i “oni budu veliki”.

Posjetite nas 21. prosinca u West Gateu u Zagrebu, od 15 do 20 h, na predstavljanju vatrogasnog zanimanja u sklopu projekta "Mali svijet poslova".