Sastanak sa predstavnicima Dobrovoljnih vatrogasnih društava i Javnih vatrogasnih postrojbi koje ove godine obilježavaju obljetnicu održao se 26. siječnja 2016. godine u dvorani Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik.

Načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice g. Željko Popović u svom uvodnom govoru pozdravio je sve prisutne te se zahvalio predsjedniku DVD-a Stupnik g. Ivanu Klemenčiću na, sada već tradicionalnom, gostoprimstvu.
G. Klemenčić je također srdačno pozdravio sve prisutne te ih ukratko upoznao sa radom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stupnik.
Prva točka dnevnog reda bila je protokol obilježavanja obljetnica.
Stručna služba HVZ-e sastavila je prijedlog protokola, kako bi se vatrogasnim organizacijama pomoglo da svoju svečanu sjednicu održe u skladu s Pravilima vatrogasne službe.
Pri svom obrazlaganju prijedloga protokola načelnik HVZ-e g. Popović istaknuo je niz propusta s kojima se i sam susretao prisustvujući svečanim sjednicama Društava, pri čemu je posebnu pozornost nastojao skrenuti na redoslijed aktivnosti prigodom održavanja mimohoda (nije obavezan).
Istaknuo je ulogu konferansa koji pozdravlja nazočne i daje nekoliko informacija o tijeku proslave, te zapovjednika mimohoda koji formira mimohod te podnosi prijavak pokrovitelju proslave. U mimohodu smiju biti samo vatrogasci u svečanim ili radnim odorama te vatrogasna mladež u jednakim majicama.
Nakon održavanja mimohoda, zapovjednik daje otpust te slijede intoniranje hrvatske i vatrogasne himne i minuta šutnje.
Redoslijed prigodnih pozdrava pokrovitelju, uzvanicima i vatrogasnim dužnosnicima treba također biti u skladu s Pravilima vatrogasne službe, kao i tijek pozdravnih govora (konferans treba reći tko će se obratiti).
Dodjela odlikovanja, zahvalnica i spomenica također treba biti unaprijed organizirana, kako  bi se na svečan način prezentiralo hrvatsko vatrogastvo.
Svi kojima se uručuju brončane medalje i plamenice trebali bi se pozvati na pozornicu i postrojiti u vrstu, dodijeliti im se odlikovanja i nakon toga se zajednički fotografiraju.
Isto se ponavlja za srebrne i zlatne medalje, a nakon toga spomenice za godine aktivnosti i spomenice vatrogasni veteran.
Nagrađeni trebaju obavezno biti u svečanoj ili radnoj odori.
Nakon toga, Dobrovoljno vatrogasno društvo koje organizira obljetnicu ima priliku dodijeliti svoje zahvalnice pokroviteljima, predstavnicima vatrogasnih zajednica, predstavnicima državne, županijske ili lokalne vlasti, predstavnicima DVD/JVP  te donatorima i sponzorima, prilikom čega se isti imaju priliku obratiti nazočnima.
Ukoliko je predviđena Sveta misa i pokazna vježba konferans to najavljuje; ukoliko nije poziva sve na domjenak i druženje.
Slijedeća točka dnevnog reda bila je dostava prijedloga za vatrogasna odlikovanja.
Načelnik Popović  zamolio je prisutne da prijedlozi budu u skladu s Pravilnikom o dodjeli vatrogasnih priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa.
Treća točka dnevnog reda bila je dostava zahtjeva za financijsku potporu.
Svake godine Skupštine Hrvatske vatrogasne zajednice donosi Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, temelju kojih se za nabavu vatrogasne opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasne intervencije dodjeljuju  sredstva iz 15% od sredstava uplaćenih na račun Hrvatske vatrogasne zajednice  dobrovoljnim vatrogasnim društvima koja obilježavaju obljetnice osnutka društva.
Dobrovoljna vatrogasna društva, koja u 2016. godini navršavaju i obilježavaju 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70., 75., 80., 90., 100., 110., 120., 125., 130. i 140. godina osnutka, Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostavljaju zahtjev koji je odobren od strane nadležnih vatrogasnih zajednica na obrascu broj 2. koji je sastavni dio Mjerila.
Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima iz ovoga članka dobrovoljno vatrogasno društvo podnosi Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici na obrascu broj 5. po utrošku sredstava, a najkasnije do 31. siječnja 2017. godine.
Iznosi sredstava koje pojedino društvo može dobiti prema ovom članku ovise o godinama obilježavanja obljetnica, a iznose:

OBLJETNICA DRUŠTVA

VISINA DOTACIJE HVZ-a

do 50 godina

3.500,00 kn

od 50 do 100 godina

4.000,00 kn

preko 100 godina

5.000,00 kn

Zahtjevi se dostavljaju u godini obilježavanja obljetnice.
U završnom dijelu sastanka načelnik HVZ odgovarao je na postavljena pitanja te je predstavnike vatrogasnih organizacija obavijestio kako će Hrvatska vatrogasna zajednica, po primitku pozivnice ili obavijesti o održavanju obljetnice, vatrogasnim organizacijama  dostaviti Jubilarnu plaketu Hrvatske vatrogasne zajednice.