U Krapinsko-zagorskoj županiji održana je 27. ožujka 2013. godine 18. sjednica Predsjedništva HVZ.

Sjednica je održana u prostorijama Turističke zajednice grada Klanjca. Predsjednik HVZ-a g. A. Sanader je pozdravio uvažene domaćine: zamjenika predsjednika Gradskog vijeća grada Klanjca, Mladena Županića, predsjednika VZG Klanjca, Ivicu Hrbuda, predsjednika DVD-a Slavka Zamuda i predsjednika VZŽ Ivicu Glasa. Na početku sjednice, prilikom rasprave o dnevnom redu, traženo je u ime VZŽ kontinentalne Hrvatske uvrštavanje na dnevni red sjednice Predsjedništva, izmjena Statuta HVZ i prijedlog Zakona o vatrogastvu. Predsjednik A. Sanader je obrazložio da je ostalo još samo nekoliko mjeseci do izbora i smatra da nije dobar moment za ovakve poteze. Za izmjene Statuta je potrebno postići jednoglasje. Došlo bi do raslojavanja, što bi nekima dobro došlo, a nanijela bi se šteta vatrogastvu. Stajalište koordinacije ne obvezuje Predsjedništvo i ovaj stav nije stav većine VZŽ. Ukoliko se opredijeli novo Predsjedništvo će mijenjati Statut. Dnevni red je usvojen uz 18 glasova za, 4 glasa protiv i bez suzdržanih glasova. Predsjedništvo HVZ je zaključilo da se neće donositi izmjene Statuta HVZ-a, te će se zatraži tumačenje članka 45. Zakona o vatrogastvu od nadležnog tijela za tumačenje Zakona, odnosno Hrvatskog sabora putem saborskog zastupnika, budući da još nismo dobili nikakav odgovor.
Predsjedništvo HVZ-a je usvojilo potrebne odluke za predstojeću izbornu sjednicu Skupštine HVZ koja će se održati u lipnju ove godine; Odluku o određivanju broja članova Skupštine HVZ, Odluku o postupku kandidiranja za predsjednika i načelnika HVZ, te Poslovnik o radu izborne sjednice Skupštine HVZ. Također su usvojena izvješća iz 2012. godine: Izvješće o radu HVZ za 2012. g. i Izvješće o financijskom poslovanju-završni račun HVZ za 2012. Budući da Skupština HVZ usvaja Godišnji program rada HVZ, Operativni program rada HVZ, Plan prihoda i rashoda HVZ, te donosi Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja prijedlozi navedenih dokumenata za 2014. g. sa projekcijama za 2014. i 2015.g. su usvojeni na sjednici Predsjedništva HVZ.
Razmatran je Cjenik priručnika i drugih materijala obrazovnog sadržaja koje izdaje HVZ, te je zaključeno da treba naći rješenja za smanjenje cijena gdje je to moguće uz sufinanciranje sadržaja potrebnih za osposobljavanje od strane HVZ-a.
Usvojeni su programi Mjesec zaštite od požara i Program informativno-promidžbene i nakladničke aktivnosti u 2013. koji su prethodno razmatrani i usuglašavani na tijelima HVZ-a. Na raspisani natječaj za izbor likovnih i literarnih radova pristigli su radovi iz 11 VZŽ, te je imenovano Povjerenstvo za izbor najboljih radova.
Na dnevnom redu sjednice je bio i Pravilnik o radu Stručne službe HVZ za koji je odlučeno da se ne razmatra na ovoj sjednici Predsjedništva nego da slijedećoj zbog opsežnosti dnevnog reda, a velike važnosti tematike za zaposlenike u Stručnoj službi HVZ.
Stupanjem na snagu novog Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013) HVZ je kao tijelo javne vlasti obvezno imenovati službenika za informiranje HVZ-a, te poduzimati sve potrebne radnje sukladno gore navedenom Zakonu. Predsjedništvo HVZ je imenovalo Martinu Karačić službenicom za informiranje Hrvatske vatrogasne zajednice.
Pravilnik o dodjeli priznanja, odlikovanja, znamenja, povelja i plaketa je mijenjan u pogledu uvjeta za dodjeljivanje spomenice vatrogasni veteran. Novi uvjeti su 30 godina operativnog staža i 60 godina života.
Predsjedništvo HVZ je priznalo godine osnutka DVD-ima Visoko i Dugo Selo.
Izmjenama Jedinstvenog cjenika za obračun troškova vatrogasnih intervencija dodan je članak 3. kojim se pojašnjavanju načini iskazivanja cijena. Sve cijene u Jedinstvenom cjeniku za obračun troškova vatrogasnih intervencija koje su navedene za upotrebu vatrogasnih vozila i opreme izražene su bez PDV-a, dok su naknade istaknute za rad vatrogasaca navedene u bruto iznosu.
Dnevni red sjednice je dopunjen Prijedlogom preraspodijele – rebalansa za 2013. god. kojim se sredstva u iznosu 258.484,00 kn (sredstva su bila planirana za kapitalna ulaganja u Kampu Fažana) preraspodjeljuju na stavku računskog plana Izgradnja, opremanje i održavanje Muzeja hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, te se povećava iznos sa planiranih 100.000,00 kn na 358.484,00 kn nakon usvajanja rebalansa državnog proračuna.

Tajnica Stručne službe HVZ
Martina Karačić