Informatika

Danas, 17. siječnja 2017. godine u 16:00 h aplikacija VATROnet biti će nadograđena na novu verziju.

Danas, 16. rujna 2016. godine aplikacija VATROnet biti će nadograđena na novu verziju.

Nadogradnja GIS Cloud-a obavljat će se 15. i 16. lipnja 2016.

Sustav praćenje vozila i vatrogasca na intervenciji
rad na sustavu 10.09.2015. od 10:00 do 12:00