- dostava izvješća, traži se

Klasa: 402-10/13-01/01
Ur. broj: 363-01-13-64
Zagreb, 11. veljače 2013.

Poštovani,

sukladno Mjerilima o korištenju sredstava premija osiguranja za 2012. godinu, vatrogasne organizacije koje su primile financijska sredstva od Hrvatske vatrogasne zajednice u 2012. godini, bile su obavezne dostaviti izvješće o potrošenim sredstvima temeljem članka 6. i/ili članka 7. Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja za 2012. godinu.
Rok za dostavu izvješća bio je 31. siječnja 2013. godine.
Vatrogasne organizacije koje još nisu dostavile traženo izvješće, mole se da to učine u što kraćem roku.

S poštovanjem,

Tajnik
Operativno tehničkog stožera
Mario Starčević

Obrazac - Mjerila 2013 - Zahtjev Članak 6.
Obrazac - Mjerila 2013 - Zahtjev Članak 7.