Dana 27. veljače 2013.g. u Šibeniku održana je sjednica Koordinacije vatrogasnih zajednica županija Dalmacije: Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske.

Dana 27. veljače 2013.g. u Šibeniku održana je sjednica Koordinacije vatrogasnih zajednica županija Dalmacije: Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske.
Sjednici su nazočili predsjednici, zapovjednici i tajnici vatrogasnih zajednica županija. U ime HVZ-a sjednici je prisustvovao načelnik Željko Popović.

Na Koordinaciji se raspravljalo sljedeće:

  1. Rasprava o Programu aktivnosti
  2. Prijedlog za imenovanje predsjednika koordinacije
  3. Prijedlog Koordinacije za predsjednika i načelnika HVZ-a
  4. Razno

te su doneseni sljedeći zaključci:

Ad 1 – rasprava o Programu aktivnosti

  1. u točci 37. Programa aktivnosti predlaže se izmjena odnosno da sufinanciranje naknade za troškove zapošljavanja sezonskih vatrogasaca iz državnog proračuna bude 3.750,00 kn
  2. u točci 38. Programa aktivnosti traži se nadopuna da se ustroji Sezonska privremena vatrogasna postrojba na otoku Ugljanu. Nadalje, traži se da se troškovi smještaja i prehrane sezonskih privremenih vatrogasnih postrojbi namiruju na isti način kao i za DIP-ove odnosno da se troškovi snose iz državnog proračuna (sredstva iz Programa aktivnosti)
  3. traži se nadopuna točke 42. Programa aktivnosti na način da se kao izvršitelji zadataka uvrste vatrogasne zajednice županija
  4. u točci 51. Programa aktivnosti traži se dodavanje rečenice koja glasi: „Dnevna izvješća će se dostavljati putem računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice Vatrogasna mreža.“
  5. u Programu aktivnosti predlaže se dodavanje nove točke koja bi glasila: „za davanje informacija medijima i javnosti u svezi intervencija isključivo su nadležni županijski vatrogasni zapovjednici ili osobe koje oni ovlaste.“

Ad 2 – Prijedlog za imenovanje predsjednika Koordinacije
Nakon održane izborne sjednice Skupštine HVZ-a koja će se održati 15. lipnja 2013.g. u Šibeniku imenovat će se predsjednik Koordinacije vatrogasnih zajednica županija Dalmacije iz VZŽ Zadarske.

Ad 3 – Prijedlog Koordinacije za predsjednika i načelnika HVZ-a
Članovi Koordinacije jednoglasno su istaknuli kandidaturu g. Ante Sanadera za predsjednika i g. Željka Popovića za načelnika Hrvatske vatrogasne zajednice.

 

                                                                                                                       Pripremio:
Renato Podbojec, dipl. iur.
vatrogasni časnik I. klase